Forumet - Är det en bra inlämnings uppgift?

Är det en bra inlämnings uppgift?

301 0 2
Kan någon liksom skriva ifall jag ska göra något bättre eller så? :)Leukemi


Leukemi eller Blodcancer är ett namn för olika sorters cancer i benmärgen (kallas den röda benmärgen), där blodet bildats. Röda benmärgen finns i lår, överarmsben, bröstbenet, revbenen, ryggkotorna och bäckenbenet. Det är mycket ovanligt att ha Leukemi och det är inte ärftligt. Leukemi brukar delas in i två huvudgrupper; Akut Leukemi och Kronisk Leukemi.


Blodets uppgift i kroppen är bland annat att transportera syre, näringsämnen och kommunicera (genom blodkärlen), Blodet pumpas runt av hjärtat i kroppens blodkärl. Blodet inger i andnings organ systemet. När luftens syre kommer ner i lungorna så tas det upp av blodet och transporteras till kroppens alla celler. Vid leukemi så innehåller blodet onormalt (mer än vanligt) många vita blodkroppar. Eftersom benmärgen har problem med att bilda normala vita blodkroppar får man en tillväxt av felaktiga blodkroppar som skadar blodbilden.


Akut leukemi är den vanligaste typen av leukemi och den allvarligaste. Om du har akut leukemi behöver du behandlas fort! Sjukdomen utvecklas snabbt, inom några dagar eller veckor. Om man inte behandlas så kan man dö inom några månader. Om man har akut leukemi så behandlas man med Sytostotiska (cellgift). Cellgifter är läkemedel som dödar celler genom att hindra deras celldelning. Man kan få Sytostotiska som tabletter, i sprutor eller genom blodet med dropp. 70 barn och 350 vuxna blir sjuka i akut leukemi varje år. Vissa behöver också genomgå transplantation av benmärg. Man byter benmärgen mot en frisk från en givare.


Kronisk Leukemi tar längre tid innan de ger besvär. Kronisk Leukemi drabbar oftast äldre personer, 60 år eller äldre. Behandling mot Kronisk Leukemi är Sytostotiska men även andra läkemedel.


De symptom som man kan få är att man blir blek och trött, får blåmärken lätt, svullna lymfkörtlar, gå ner i vikt, svettas mycket om nätterna och ha hög feber mer än fyra eller fem dagar. Om man har några av dessa symtomen så ska man antingen ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral.


Jag har fått en del fakta av källorna www.cancerfonden.se, blodcancer.seoch blodsjukdomar.se
Det var kul att skriva och leta fakta om Leukemi! Jag visste inte ens vad Leukemi var innan men nu vet jag en hel del. Jag frågade även min mamma om lite fakta.