Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter på Ungdomar.se

In this text, we explain how we collect and process your personal data. It is important that you read through how that treatment is carried out so that you feel safe with us. Ungdomar.se is part of Stiftelsen Fryshuset. It is Stiftelsen Fryshuset that is responsible for the processing of your personal data. You can always contact us at Fryshuset if you have questions, at the bottom you will find our contact details. 

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till just dig. Det kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter, ett fotografi på dig eller personliga uppgifter som du kan ha lagt in i dina inlägg i forumet.

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter och varför?

When you choose to create a user account with us and participate in the forum
To create a user account with us, you must be 13 years of age or older. However, you must not be older than 25 years. When you create a user account, we collect personal data, such as your email address. You can then choose to fill in more information about yourself, such as your name, which city you live in, your date of birth and information about your social media profiles. You enter the data yourself when you create the account and you can easily change the data yourself under your account settings. We process the data to give you the opportunity to participate in the forum on Ungdomar.se and process the data based on the membership agreement you enter into with us when you choose to register as a member at Ungdomar.se. If you choose to write, for example, about your health, your sexual orientation or your religious or philosophical affiliation, you consent to us processing this personal data about you. Therefore, remember to always carefully consider whether you really want to share such information with others in the forum because the information becomes public to everyone who visits the website. You can always choose to withdraw your consent and then we will delete that information, but there is always the risk that the information has already been shared with others that you did not intend.

När du väljer att delta i någon av våra tävlingar
När du väljer att delta i en tävling blir du ombedd att ange din e-mailadress för att vi ska kunna komma i kontakt med dig om du vunnit tävlingen. Om du vunnit en tävling, eller på annat sätt ska bli tilldelad ett pris, ber vi dig även ange din postadress för att vi ska kunna dela ut priset. Du kan självklart välja att inte dela med dig av din postadress, något som dock kan innebära att vi inte kommer att kunna dela ut priset. Vi behandlar den här typen av information baserat på en intresseavvägning vi gjort, då vi behöver de här uppgifterna för att kunna anordna tävlingar på Ungdomar.se.

Information vid frågor till Stöd & Svar
Vi behandlar även personuppgifter som du själv valt att dela med dig av när du ställer en fråga till någon av våra experter i Stöd & Svar. Kom ihåg att vi även kommer att behandla känsliga personuppgifter om dig om du väljer att dela med dig av sådana uppgifter och har samtyckt till det. Känsliga uppgifter kan exempelvis vara information om din hälsa, sexuell läggning, etniskt ursprung eller din religiösa tillhörighet. För att skicka in en fråga till någon av våra experter behöver du vara 13 år eller äldre. Vi behandlar dina personuppgifter för att bedriva Stöd & Svar baserat på samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

För att kunna kontakta polisen om vi märker att du, eller någon annan, kan fara illa
När du registrerar ditt konto sparar vi även information om din IP-adress. Detta gör vi för att kunna ge den informationen samt din e-mailadress till polisen om vi märker att du, eller någon annan, far illa eller kan komma att fara illa. Vi behandlar den här typen av information baserat på en intresseavvägning vi gjort. Vårt intresse av att kunna hindra och rapportera om någon far illa väger tyngre än ditt behov av skydd för dina personuppgifter i det här fallet.

För att försvara Fryshuset om något skulle gå snett
Vi sparar även din e-mailadress, det du publicerat på sajten samt information om din IP-adress för att kunna använda i domstol om något skulle gå snett (juridiskt heter det att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk). Detta kan bland annat inkludera att vi ger dina uppgifter till polisen. Vi behandlar den här typen av information baserat på en intresseavvägning vi gjort. Vårt intresse av att kunna försvara oss om det uppstår en tvist väger tyngre än ditt behov av skydd för dina personuppgifter i det här fallet.

För att se hur många besökare vi har och för att underlätta för dig på sajten
Vi använder cookies för att inhämta viss information om dig som gör det lättare för dig att logga in samt för att se hur många besökare vi har. För att använda den informationen om dig behöver vi ditt samtycke, läs mer om det lite längre ner i texten.

För att skicka ut nyhetsbrev till dig
Vi skickar ut nyhetsbrev till dig som är medlem eller till dig som annars anmält intresse att få våra nyhetsutskick. Om du önskar sluta motta nyhetsbrev kan du när som helst kontakta oss och meddela detta så avslutar vi utskicken. För att skicka ut nyhetsbrev behandlar vi uppgifter om din e-mailadress. Vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på en intresseavvägning. Vi har kommit fram till att vårt intresse av att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig väger tyngre än ditt behov av skydd för dina personuppgifter i det här fallet.

3. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i vår databas så länge du är medlem på Ungdomar.se. Du kan när som helst välja att ta bort ditt konto, då raderas även uppgifterna. Uppgifterna finns dock lagrade i en back-up i 14 dagar innan de raderas helt och hållet. När du tagit bort ditt konto kommer vi även att ta bort ditt användarnamn och din profilbild från dina foruminlägg. Om du vill att vi raderar ett visst inlägg eller alla dina inlägg i forumet kan du kontakta oss så hjälper vi dig med det. Vi kan även komma att radera foruminlägg och trådar om det krävs enligt lag. Om du inte skulle ha loggat in på 6 månader inaktiveras och raderas ditt konto. Du får givetvis varningsmail innan ditt konto raderas.

Du kan när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke. Det betyder att vi kommer sluta behandla personuppgifter som baseras på ditt samtycke, såsom uppgifter du delat med dig av när du ställt en fråga till någon av våra experter i Stöd & Svar. Vi sparar enbart uppgifterna längre om det krävs med stöd av lag eller för att kunna försvara oss om det uppstår en tvist.

4. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till polisen om vi misstänker att du har begått en olaglig handling eller om vi tror att det kan finnas en fara för ditt eller någon annans liv eller hälsa. I dessa fall kan vi komma att ge polisen din e-mailadress, din IP-adress samt annan information du delat med dig av på Ungdomar.se. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan.

5. Vad är cookies och hur använder vi oss av cookies?

En cookie är en liten enkel textfil som sparas på din dator. Cookien innehåller nödvändig information för att sajten du besöker ska fungera tipptopp.

På Ungdomar.se använder vi cookies för att du ska kunna registrera dig, kunna logga in smidigt och för att vi ska kunna mäta hur många besökare vi har.

Vi använder två typer av cookies. Den ena är en så kallad session cookie, som bara sparas tillfälligt och försvinner från din dator så fort du stänger din webbläsare. Den här cookien används för att mäta besöksstatistik. Den andra är en permanent cookie som vi använder för att du ska kunna susa rakt in på sajten utan att behöva fylla i ditt användarnamn och lösenord.

Du kan säga nej till cookies genom att gå in på dina webbläsarinställningar och klicka i att du inte vill att det sparas några cookies. Men tänk då på att auto-inloggningen inte kommer att funka längre. Vill du veta mer om cookies kan du studsa in och läsa mer i vår Cookie-policy.

6. Vilka är mina rättigheter?

Enligt GDPR har du rätt att be om exempelvis rättelse, radering och tillgång till dina personuppgifter. Du kan också när som helst begära ett utdrag av de personuppgifter som Ungdomar.se behandlar om dig. För att få ett sådant utdrag behöver du bara skicka ett undertecknat brev till oss där du begär ditt utdrag. Nedan kan du läsa mer ingående om dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför. Du har även rätt att få en kopia skickad till dig av de personuppgifter som vi har om dig.

Rättelse av dina personuppgifter
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Radering av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre finns en godtagbar anledning till att vi använder dem, t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem eller om du återkallat ditt samtycke.

Rätt till begränsning av dina personuppgifter
Du har i vissa fall rätt att begära at Fryshuset begränsar åtkomsten av dina personuppgifter. Om du exempelvis anser att uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga och begär att vi rättar uppgifterna kan du även begära att vi, under tiden felaktigheten utreds, begränsar behandlingen av uppgifterna. Under tiden uppgifterna är begränsade får vi på Fryshuset bara använda uppgifterna om du samtycker till det eller om vi behöver använda uppgifterna i händelse av att det uppstår en tvist. Vi får alltså inte radera, flytta eller på annat sätt behandla uppgifterna under tiden de är begränsade.

Du har en rätt till dataportabilitet
Det innebär en rätt att i vissa fall få ut en del av dina personuppgifter och att få uppgifterna överförda till dig själv eller en annan personuppgiftsansvarig, såsom ett annat användarkonto på en annan hemsida.

Du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du är missnöjd eller på annat sätt vill klaga över vår användning av dina personuppgifter.

7. Vilka är vi som behandlar dina personuppgifter?

We at Fryshuset process your personal data. It is also Fryshuset that is responsible for personal data for the processing of your personal data that takes place. You can contact us at any time if you want to exercise your rights, e.g. if you want us to correct any information about you that you believe is incorrect, or if you have any questions.

Kontaktuppgifter:

Stiftelsen Fryshuset
att: dataskyddsteam
Box 92022
120 06 Stockholm
Besöksadress: Mårtensdalsgatan 2-8
E-post:dataskyddsteam@fryshuset.se
Organisationsnummer: 802111-1582