Forumet - 16 ÅR OCH MAMMA

16 ÅR OCH MAMMA

2787 2 36
när jag var gravid skrev jag en tråd där jag talade ut om mina "kärleksproblem" och då fick jag mycket negativt angående min graviditet. jag tänker nu berätta hur allt har gått!jag och min som klarar oss så jävla bra och jag är ingen sämre mamma bara för jag är ung! jag har vuxit upp och verkligen gått in i mammarollen. jag försörjer han helt själv, tar hand om han helt själv. barnets far har jag ingen kontakt med och han ska bli pappa igen. han vill inte träffa vårat barn. han har även krävt genemanvårdad och gått till advokat, även fast han bara har träffat sin son 5 timmar på 5 månader. min familj stöttar mig i allt! alla som har nått negativt angående min ålder, jag är lika bra mamma som alla andra och min ungdom är fortfarande kvar! jag kan fortfarande umgås med vänner! bara att bebisen följer med, men vad gör det?

Spana också in:


jejje:
han kan hämta barnet när han vill, jag får inte flytta eller välja skola om inte han går med på det.
Ni kan skriva avtal angående tex flytt skola osv  (viktiga beslut) och att Du har meddelande plikt.
Skillnaden blir då att han har rätt att få reda på hur barnet mår får besöka barnet i skola sjukhus och få vetskap om hur det går för barnet i skolan vilken vård det får osv.. Vilket är väldigt schysst gentemot den andra föräldern.

kukoxo:
öh jo, gemensam vårdnad går på att båda föräldrarna får träffa barnet när de vill ,och att den ena kan inte skriva på någonting som angår barnet utan den andras påskrift

...................................................
Pappan har alltid umgängesrätt hur eller hur han är förälder, Detta går inte att ta bort.
Om tex mamma eller pappa misshandlar sitt barn och mister vårdnaden hamnar i fängelse eller vad det hända må vara så tas inte umgängesrätten bort.
Detta är orubbligt i svensk lag och finns med i barnkonventionen. 
Svensk lagg bygger på barnkonventionen.
Sverige var första land att skriva på Barnkonventionen.

jejje: när jag var gravid skrev jag en tråd där jag talade ut om mina "kärleksproblem" och då fick jag mycket negativt angående min graviditet. jag tänker nu berätta hur allt har gått!jag och min som klarar oss så jävla bra och jag är ingen sämre mamma bara för jag är ung! jag har vuxit upp och verkligen gått in i mammarollen. jag försörjer han helt själv, tar hand om han helt själv. barnets far har jag ingen kontakt med och han ska bli pappa igen. han vill inte träffa vårt barn. han har även krävt gemensam-vårdnad och gått till advokat, även fast han bara har träffat sin son 5 timmar på 5 månader. min familj stöttar mig i allt! alla som har nått negativt angående min ålder, jag är lika bra mamma som alla andra och min ungdom är fortfarande kvar! jag kan fortfarande umgås med vänner! bara att bebisen följer med, men vad gör det?
Att du är ung mamma har inget med ditt föräldraskap att göra. Du är minst lika bara mamma som en nybliven mamma på 45, du är till och med en bättre mamma då du har stöd bakom dig och har orken och kraften att fostra ditt barn. Ta vara på tiden med barnet.

Ett barn är inget hinder för att umgås och resa osv.. det blir bara ett underbarare och roligare liv med denna gåva som barnet är.
Tänk när mamma och son besöker Lisseberg och åker bergochdalbana tillsammans wow så härligt. Har du sett en Mamma på 55+ åka bergochdalbana?

Om han söker Gemensam vårdnad så behöver även du en advokat du reder inte upp denna tuffa svåra process som detta är.

Kämpa på för en bra relation med pappan det har barnet nytta av i framtiden trots att det är svårt att se nytta med detta nu.

Hör gärna av dig.

I´m an awesome boy:

jupp är barn i en hemsk misshandel process mot min mamma tyvärr så vet jag vad jag talar om. Tingsrätten tar inte på några sätt bort umgängesrätten mot en förälder.
självklart är det inte så.  LVU räcker för att ett barn inte ska få träffa sina föräldrar öht. misstänkts det oro om  misshandel, sexbrott, droger eller liknande så har båda socialtjänsten och tingsrätten rätt  till det. 

så nä du vet inte vad du pratar om.

I´m an awesome boy:
Pappan har alltid umgängesrätt hur eller hur han är förälder, Detta går inte att ta bort.
Om tex mamma eller pappa misshandlar sitt barn och mister vårdnaden hamnar i fängelse eller vad det hända må vara så tas inte umgängesrätten bort.
Detta är orubbligt i svensk lag och finns med i barnkonventionen. 
Svensk lagg bygger på barnkonventionen.
Sverige var första land att skriva på Barnkonventionen.
 Barnkonventionens fyra huvudprinciper är:
  • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Alla andra artiklar läser man med huvudprinciperna i åtanke. Det är absolut inte så att en förälder alltid har grundläggande rätt att ha umgängesrätt med sitt barn om hen inte behandlar barnet rätt. 

kukoxo:
öh jo, gemensam vårdnad går på att båda föräldrarna får träffa barnet när de vill ,och att den ena kan inte skriva på någonting som angår barnet utan den andras påskrift

...................................................
Formuleringen lät som att ena föräldern kan mer eller mindre kidnappa barnet och det är ok. Trodde gemensam vårdnad i icke-sambo-relationer gick ut på något sorts schema/barnets bästa i fokus. Varannanveckasboende typ. Barnet har rätt till föräldrarna, inte tvärtom

kukoxo:
självklart är det inte så.  LVU räcker för att ett barn inte ska få träffa sina föräldrar öht. misstänkts det oro om  misshandel, sexbrott, droger eller liknande så har båda socialtjänsten och tingsrätten rätt  till det. 

så nä du vet inte vad du pratar om.
Delvis sant men vet du om att lvu tar slut?
LVU tar tex slut när brottmålet tas upp i tingsrätten.

Efter att domen fallit så återgår det hela till "straff med umgänge i fängelse" eller "det normala" med fortsatt misshandel sex droger osv som du skriver om.

Efter brottmålet är det tingsrätten som ska besluta om umgänge om den Misshandlande föräldern (min mamma) då hon vill ha umgänge och barnet (jag) vägrar.

Då föräldern alltid har umgängesrätt så blev domen i tingsrätten:
Pappa fick ensam vårdnad, och jag ska enligt dom i tingsrätten ha övervakat umgänge med min mamma och umgänge via telefon brev E-post mellan de övervakade umgängena.
Umgängena via telefon brev E-post mellan de övervakade umgängena kan jag "smita" från men inte de övervakade. Där är domen hårdare skriven.

Jag ville överklaga men domen anses inte ha prövorätt i högre instans.
Barn under 18 får inte heller överklaga.

Även om den aktuella föräldern inte har vårdnaden och trots att hon misshandlade min ena bror till döds så har hon rätt till Umgänge. 
Dock övervakat men hon har alltid kvar sin umgängesrätt. Det finns predikat på detta.

Det är till och med så att om min mamma sköter sig under de övervakade umgängena, så får hon en föräldrakurs "paletten", även här ingår övervakade umgängen för att kursen ska kunna fungera så bra som möjligt. Allt detta för att hon ska kunna ha umgängen utan övervakning.
Hon har sökt att "vi i dag levande barn" ska bo hos henne och hon vårdnaden och pappa övervakade umgängen.

Så länge barnet är under 18 har föräldern alltid rätt till umgänge tyvärr. 

Hittar du något som styrker dina påstående i någon lagtext osv som gör att umgänget går att upphäva så hör av dig.
Vore ytterst tacksam för ett seriöst svar från dig som går att använda längre fram nästa gång detta ska upp i huvudförhandling när "paletten" är avklarad och det är den snart.