Forumet - Fråga Miljöpartiet

Fråga Miljöpartiet

2076 0 11
Sheriffen:

Vill Miljöpartiet förbjuda religiös slakt? Då syftar jag på halalslakt och kosherslakt.


Jag tror att din fråga rent tekniskt sett borde vara om Miljöpartiet vill tillåta halalslakt och kosherslakt, då detta redan är förbjudet i Sverige. Såvida du inte menar att dessa skulle kunna inverka på andra länders lagstiftning.

Spana också in:

IlleFaciet:

Precis min fråga.
Är ni för eller emot ritualslakt/halalslakt?


Sheriffen:

Det finns halalslakt i Sverige, dock med bedövning. Och kom inte och säg "Då är det inte halalslakt".


​Mehmet Kaplan svarar ganska bra här.

Chryseus:

Hur kan ni förespråka att man ska lägga ner kärnkraften när det inte finns fullgoda alternativ just nu? Är det bättre att importera el från smutsiga kolkraftverk i andra länder? Gör det era egna händer "rena" ?


Rekommenderar detta.

Miljöpartiet kommer inte genomföra några stängningar utan att samtidigt täcka upp för energiförlusten genom vindkraft och förnyelsebar energi. Fram tills 2020 beräknar de att de kan lägga ner fyra kärnkraftverk och ändå ha ett energiöverskott genom att energieffektivisera och bygga förnyelsebart.
Anarkandi:

Sheriffen: Det finns halalslakt i Sverige, dock med bedövning. Och kom inte och säg "Då är det inte halalslakt".


Bara en tidsfråga innan vi tvingas införa "sann" halal-slakt i Sverige, enda landet i Europa som har bedövad halal-slakt!

:

Låt inte EU sabotera det svenska djurskyddet

Rasmus Gårdebrink 13 maj 2009

EU-parlamentet röstade nyligen igenom en ny slaktförordning. Om denna godkänns av Ministerrådet kan det göra att halal- och kosherslakt påtvingas samtliga EU-länder. Sverige riskerar därmed att förlora rätten att själva bestämma vilka djurskyddskrav vi ska ställa. Så får inte ske!

:

Djuren och naturen har alltid varit en del av vårt folk. Jag är själv uppvuxen på landet, på ett småskaligt jordbruk. Att nu se de småskaliga jordbruken försvinna i ett rasande tempo samtidigt som de ersätts av stora industrijordbruk är en tragedi. Sverige är inte i behov av billiga livsmedelsprodukter från utlandet, med stöd från Bryssel. Vi bör istället satsa på ett eget ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk. Ett småskaligt jordbruk som tar ansvar för djur och natur.

Rasmus Gårdebrink
Kandidat till EU-parlamentet
22 år, Vimmerby


I dagsläget styrs EU:s slaktregler genom ett direktiv, vilket innebär att det ger enskilda länder rätt till att göra undantag i sina djurskyddsregler. Sverige har hittills kunnat utnyttja detta så att vi i viss mån kunnat bevara vårat traditionellt starka djurskydd. Vi är exempelvis det enda land som kräver bedövning vid religiös halal- och kosherslakt.

I förra veckan röstade EU-parlamentet dock igenom en ny slaktförordning. Eftersom denna fråga berör det jordbrukspolitiska området har parlamentet ingen makt, utan beslut måste fattas av Ministerrådet. Om Ministerrådet beslutar att införa förordningen skulle det få förödande konsekvenser.

Låt Sverige värna djuren! Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) sade förra året att halal-slakt är "viktigt för integrationen". Bilden är från hans besök på ett halal-slakteri. Ibland undrar man vem som egentligen är kreaturet.

Förordningen innebär nämligen att vi i Sverige skulle tvingas avsäga oss vårt starka djurskydd och tvinga på oss lagar som tillåter djurplågeri i form av halal- och kosherslakt. Till skillnad från tidigare kommer vi alltså inte kunna göra något undantag mot andra EU-länder.

Nationaldemokraterna har alltid stått för en politik som värnar djuren och som ser till deras bästa. Att utsätta djur för plågsam behandling är något som vi å det starkaste fördömer. Djur är precis som människor levande varelser!

Halal- och kosherslakt, muslimska respektive judiska slaktmetoder, utgår dock från en helt annan djursyn som inte är förenlig med den västerländska. Deras slaktmetoder innebär att man skär halspulsådern av kreatur, så att dessa under utdragna och plågsamma former förblöder till döds. Beroende på storleken på djuret kan det ta flera minuter innan djuret är avlidet, och tvingas under denna tid utstå en förtvivlad dödskamp.

Enligt muslimsk och judisk sed är bedövning inte tillåtet, något som varit ett lagstadgat krav i Sverige att djuren måste få vid slakt. Med EU:s nya förordning kan det alltså bli så illa att djuren kan börja slaktas på detta grymma sätt utan bedövning.

Att EU ska anpassa sig till folkgrupper som inte hör hemma i Europa är fel. I Europa ska västerländska värderingar gälla. Vi ska inte behöva anpassa oss efter främmande kulturer, och djur ska inte behöva lida.

Vi i Nationaldemokraterna ser det också som fel att EU ska kunna anta en politik som fråntar enskilda länder rätten till självbestämmande. Vi vill istället bevara Sveriges rätt till att själva fatta beslut på en nationell nivå, inom den svenska riksdagen, samtidigt som vi önskar att jobba för en bättre djurskyddspolitik i helhet.

Nationaldemokraterna:
En levande landsbygd i harmoni

Nationaldemokraterna vill verka för en levande landsbygd i stället för EU:s avfolkade glesbygd med jordburksindustrier. Vår vision är att en stor del av vår mat är närproducerad från ekologiska gårdar, då dessa ger oss en näringsriktig mat som dessutom är miljö- och energimässigt hållbar.

Livskvalitet kan inte bara mätas i pengar. En självägande lantbrukare ska kunna känna att den mat han producerar kommer att ätas av hans grannar och folk i bygden. Vi vill riva upp EU:s agenda där man bestämt att med skattemedel enbart subventionera stordrift med anställda lönarbetare för att slå ut småbrukarna från marknaden.

Nationaldemokraterna vill främja ett lokalt och decentraliserat jordbruk med självägande småbrukare. Vi vet av historien att de stora kolchoserna aldrig kunde mäta sig mot den självägande och ansvarsfulla bonden som brukade sin egen mark.

En rättvisare fördelning av vinsterna från jordbruket är avgörande för att vår landsbygd skall överleva i längden. EU:s stordriftsmodell har skapat onödig byråkrati och onödiga mellanhänder som tär på bondens möjlighet att överleva själv.

Vi vill att Sverige skall kunna bedriva sin egen jordbrukspolitik och djurrättslagstiftning. Men det är då också viktigt att vi inte straffar svenska bönder, utan att vi har rätten att kompensera dem för våra strängare regler kring uppfödning, slakt, antibiotika och genmodifierade grödor. Den unika svenska allemansrätten och vår världsledande djurskyddslagstiftning skall vi råda över själva.

Vårt mål är att göra Sverige självförsörjande på mat. Innan vi gick med i EU exporterade vi ett överskott från vårt så ”gammalmodiga”, småskaliga svenska jordbruk. Idag importerar vi jordbruksprodukter samtidigt som Sveriges marker växer igen. Låt oss göra tvärtom, bruka jorden och exportera eventuellt överskottet till länder som inte kan bli självförsörjande.


http://www.nd.se/nyheter/dokume​nt.asp?dokID=874