Forumet - fysik a tenta

fysik a tenta

378 0 12

Spana också in:

Q = Qs + QSn = 44.25 + 22.77 = 67 kJ.

Vattnet: Energi för uppvärmning 37 C → 100 C ; ∆T = 100 – 37 = 63 C :

Qv = cv

∙ mv

∙ ∆T = 4.19 ∙ 0.25 ∙ 63 = 66 kJ

Energi som är kvar till förångning blir:

Qå = Q – Qv = 1 kJ

Energi för förångning: Qå = lå

∙ må

 må = Qå

/ lå = 1 / 2260 = 4.4247… * 10-4 kg = 0.44 gram

Jag använde mig utav 67,02-66 = 1,02/2260 hur noga tror ni att de blir? Tror ni man får poäng?


 
Tennsoldat: Ett förslag är att berätta vilka storheter du använder, då är det lättare att följa dina uträkningar :)
värmekapacitet. Kj och allt annat står ju med

c) Vad blir sluttemperaturen och hur mycket vatten har till slut förångats ?

Specifik värmekapacitet för vatten: cv = 4.19 kJ/(kg∙K), för tenn: cSn = 0.23 kJ/(kg∙K).

Vattnets specifika ångbildningsvärme är lå = 2260 kJ/kg och kokpunkten är 100 C.

Tenn har specifika smältvärmet ls = 59 kJ/kg och smältpunkten är 232 C.

a) Tenn stelnar: Qs = ls

∙ mSn = 59 ∙ 0.75 = 44.25 kJ 

b) Tennet svalnar från 232 C → 100 C ; ∆T = 232 – 100 = 132 C :

QSn = cSn ∙ mSn ∙ ∆T = 0.23 ∙ 0.75 ∙ 132 = 22.77 kJ

c) Total energi från tennet:

Q = Qs + QSn = 44.25 + 22.77 = 67 kJ.

Vattnet: Energi för uppvärmning 37 C → 100 C ; ∆T = 100 – 37 = 63 C :

Qv = cv

∙ mv

∙ ∆T = 4.19 ∙ 0.25 ∙ 63 = 66 kJ

Energi som är kvar till förångning blir:

Qå = Q – Qv = 1 kJ

Energi för förångning: Qå = lå

∙ må

 må = Qå

/ lå = 1 / 2260 = 4.4247… * 10-4 kg = 0.44 gram