Forumet - Fysikuppgifter!

Fysikuppgifter!

5210 0 63
Någon som är bra på fysik??

En polisbil A, befinner sig i vila på en väg. Plötsligt åker en annan bil B, förbi i en fart av 60 km/h trots att fartgränsen är 50 km/h. Polisbilen sätter av och börjar omedelbart (vi bortser från reaktionstiden) accelera med en konstant acceleration på 5m/s^2. Bilisten i bil B märker ingenting och fortsätter åka med samma fart.

a) Skissera ett hastighet-tid-diagram med båda bilarna i samma diagram. Hur skall diagrammet se ut?

Hitta fasvinkeln tex:\displaystyle \phi i en elkrets som består av tre serieinkopplade komponenter: en resistor,
tex:\displaystyle R = 1 kOhm, en spole, tex:\displaystyle L = 0,5 H, och en kondesator, tex:\displaystyle C = 1 \;\mu \text{F}. Utvärdera också den aktiva
effekten om spänningsamplituden tex:\displaystyle U_0 är tex:\displaystyle 100 V och frekvensen är tex:\displaystyle 50 Hz. Tänk på att det
effektiva värdet tex:\displaystyle U= U_0/\sqrt{2}


Kobolt-60 (60Co) isotopen används ofta som en strålningskälla inom nuklearmedicin. Dess halveringstid är 5,25 år.
a) Vad är aktiviteten hos 1,0 µg kobolt uttryckt i Bq (sönderfall/s)?
b) Man hittar ett gammalt preparat som har massan 10 µg som visar sig ha aktiviteten 5,0 MBq. Hur gammalt var preparatet?
Svara med avrundade heltal.

Spana också in:


Zoldierz44: bil B, förbi i en fart av 60 km/h
För bil B är linjen platt (vågrät), på Y-axeln siffran 60 om enheten är km/h.

Zoldierz44: Polisbilen sätter av och börjar omedelbart (vi bortser från reaktionstiden) accelera med en konstant acceleration på 5m/s^2
Polisbilen A börjar axa från start med 5m/s^2 = ökning av hastighet med 5 m/s varje ny sekund. Det betyder att sekund 0 (i origo i diagrammet) är hastigheten 0 m/s. Vid x = 1 sekund är hastigheten 5 m/s. Vid x = 2 sekunder är hastigheten 10 m/s. Vid x = 3 s är hastigheten 15 m/s o.s.v. Nu kan du rita diagrammet.

Snacka.org:
För bil B är linjen platt (vågrät), på Y-axeln siffran 60 om enheten är km/h.

Polisbilen A börjar axa från start med 5m/s^2 = ökning av hastighet med 5 m/s varje ny sekund. Det betyder att sekund 0 (i origo i diagrammet) är hastigheten 0 m/s. Vid x = 1 sekund är hastigheten 5 m/s. Vid x = 2 sekunder är hastigheten 10 m/s. Vid x = 3 s är hastigheten 15 m/s o.s.v. Nu kan du rita diagrammet.
Tusen tack!! Hur ser det här ut? 

Snacka.org:
Det där jag skrev x = 1 s -> Y = 5 m/s är i enheten meter per sekund, inte kilometer per timme. Efter 1 sekund har alltså bil A kommit upp i hastigheten 5 m/s, men enligt diagrammet är den uppe i 5 km/h. Är du med?
Om bilisten B skall också vara med i diagrammet och den kör i konstant hastighet av 60km/h och den andra vid en acceleration av 5m/s^2 hur skall det då se ut på y-axeln? (ursäkta om jag låter lite trög här)

Zoldierz44: Jo precis. Fast uppgiften säger att: plötsligt åker en annan bil b, förbi i en fart av 60km/h trots att fartgränsen är 50km/h. Då borde väl y-axeln vara på km/h? Jag tänkte skriva upp m/s men blir det inte fel?
Y-axeln kan vara i km/h men eftersom accelerationen är i m/s behöver du omvandla ökningen av hastigheten till km/h innan du ritar diagrammet.

Jag ger dig en ledtråd: 

x = 1 s -> y = 5 m/s = 18 km/h

Snacka.org: För att förtydliga 5 m/s = 18 km/h, alltså inte samma sak.

Antal sekunder per h (timme) är 3600 s.
5 m/s x 3600 s = 18 000 m/h = 18 km/h.


Snacka.org: För att omvandla från m/s till m/h tar du antalet metrar per sekund och multiplicerar med antalet sekunder per timme. Sedan dividerar du med 1000 för att gå från m/h till km/h eftersom det går 1000 m på 1 km. 
Ser detta rätt ut? Återigen, tack så hemskt mycket för hjälpen! :)

Jag satte på 1 sek på 18 km/h och 2 på 36 km/h och 3 på 54 km/h. Då y-axeln är satt på km/h20160919_200400.jpg