Forumet - Gratis vård till illegala invandrare - Rätt eller Fel?

Gratis vård till illegala invandrare - Rätt eller Fel?

14605 1 219

Från och med den första juli fick illegala invandrare i Sverige rätt till fri vård, fri medicin och fri tandvård bekostat av den svenska staten. Illegal invandrare är man ifall man sökt asyl i Sverige och ifall migrationsverket då ansett att man inte har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Det ska sägas att svenskar inte själva får tillgång till fri medicin och fri tandvård - något som illegala invandrare från och med den första juli alltså får.

Vad tycker ni? Är det rätt eller fel att svenska skattebetalare bekostar fri vård till illegala invandrare som man inte ens själv får tillgång till?

Spana också in:


NiklasW: Nu handlar inte detta om akutvård utan vård i allmänhet.
Vadå vård i allmänhet, du snackar ju om Fri vård, fri medicin och fri tandvård?Utan vård så kanske dom får massa konstiga besvär, utan medicin så kanske dom dör? (Typ insulin för astma) och utan tänder ja hur äter dom då??
Dom är också människor tycker det är medmänskligt att legalisera sådant.
NiklasW: Vi ska naturligtvis utvisa illegala invandrare.
Men dom kanske inte kan åka tillbaka för att dom är utsatta på ett eller annat sätt? Svenska myndigheter har inte alltid rätt när dom prövar ett fall.

Ja, det är rätt att bekosta fri akutvård ifall tillståndet bedöms vara livshotande eller ge kroniska skador vid utebliven omedelbar behandling, vilket är vad Sverige ger idag. 

Ja, det är rätt att alla barn utan undantag ska få fri sjukvård, tandvård och skolgång, vilket jag hoppas är vad Sverige ger dem idag. 

Ja, det är rätt att alla illegala invandrare får gå på gratis hälsokontroll så att vi kan förhindra smittspridning av eventuella sjukdomar, vilket är i vilket syfte Sverige ger gratis hälsoundersökning idag. 

Ja, det är rätt att alla illegala kvinnor har rätt till abort och förlossningsvård, vilket är vad Sverige ger dem idag.


Skägg:
Vadå vård i allmänhet, du snackar ju om Fri vård, fri medicin och fri tandvård?Utan vård så kanske dom får massa konstiga besvär, utan medicin så kanske dom dör? (Typ insulin för astma) och utan tänder ja hur äter dom då??
Dom är också människor tycker det är medmänskligt att legalisera sådant.
Det finns ju människor runt om i hela världen som är behov av mediciner. Varför ska Sverige ha ansvar att finansiera hela världens vård när man inte ens har råd att ge sin egen befolkning fri vård?

NiklasW: Nu handlar inte detta om akutvård utan vård i allmänhet
Nej, det gör det inte.
Illegala invandrare ska få samma rätt som asylsökande till vård. Det är bara akut vård eller sådan vård som krävs för att deras sjukdomstillstånd inte ska förvärras som de har rätt till.

Fria tider och andra propagandatidningar beskriver situationen som att papperslösa ska få rätt att gå till vc för att skära bort en fortvårta eller diskutera nageltrång.
Så är inte fallet.

framtidsmord: Ja, det är rätt att bekosta fri akutvård ifall tillståndet bedöms vara livshotande eller ge kroniska skador vid utebliven omedelbar behandling, vilket är vad Sverige ger idag. 
Fri akutvård har vi alltid haft till illegala invandrare. Detta handlar om allmän vård, alltså tex mediciner och tandvård. 
Du tycker alltså det är rätt att belöna brottslingar som bryter mot svensk lag med gratis vård betald av svenska staten?

NiklasW: Fri akutvård har vi alltid haft till illegala invandrare. Detta handlar om allmän vård, alltså tex mediciner och tandvård.

Det handlar om att utöka papperslösas rätt till vård till samma status som asylsökande.
Här kan du läsa vad asylsökande har rätt till:
http://www.migrationsverket.se/info/1630.html

För alla vuxna över 18 år gäller alltså rätt till "akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta."
Det innefattar inte allmän vård, utan precis som jag sade: Vård vid akuta tillstånd och vid sjukdomstillstånd där utebliven behandling kan ge kroniska skador eller andra allvarliga följder.framtidsmord:

Det handlar om att utöka papperslösas rätt till vård till samma status som asylsökande.
Här kan du läsa vad asylsökande har rätt till:
http://www.migrationsverket.se/info/1630.html

För alla vuxna över 18 år gäller alltså rätt till "akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta."
Det innefattar inte allmän vård, utan precis som jag sade: Vård vid akuta tillstånd och vid sjukdomstillstånd där utebliven behandling kan ge kroniska skador eller andra allvarliga följder.


Du anser alltså att Sverige har skyldighet att financiera hela världens vård. Jag håller inte med.

NiklasW: Det finns ju människor runt om i hela världen som är behov av mediciner.
?? Ja men vi pratar ju om Sverige?

NiklasW: Varför ska Sverige ha ansvar att finansiera hela världens vård när man inte ens har råd att ge sin egen befolkning fri vård?
Därför att illegala invandrare ofta är mer utsatta och inte kan betala för vård? Sedan finns det visserligen många "Svenskar" som inte heller kan betala för tandläkarvård och visst kan jag hålla med om att dom också borde få vård/hjälp osv. Men jag tycker det bara är bra att svenska regeringen börjar någonstans och väljer att hjälpa utsatta. 

mroz: Aldrig fattat "problemet" med detta. Jag blir glad av att skattepengarna gör någon som helst human positiv verkan....
Ja, jag betalar skatt.
Problemet är ju att man hjälper brottslingar som bryter mot svensk lag till fri vård som finansieras av svenska skattebetalare som själv inte får tillgång till samma vård.

framtidsmord:

Du anser alltså att vi ska låta papperslösa flyktingar dö eller lida permanent invalidisering när de vistas i vårt land. Jag håller inte med.
Jag anser att man ska få akutvård men att man sedan så snarast som möjligt ska utvisas. Att med skattepengar financiera fri tandvård till illegala invandrare som bryter mot svensk lag samtidigt som vi årligen har 500.000 svenskar som inte har råd att gå till tandläkaren är skamligt. 

NiklasW: Jag anser att man ska få akutvård men att man sedan så snarast som möjligt ska utvisas.
Ifall vi hade ett system där vi utvisade människor som sökte vård, skulle de inte söka vård, och dö eller lida permanent invalidisering som följd.

NiklasW: Att med skattepengar financiera fri tandvård till illegala invandrare som bryter mot svensk lag samtidigt som vi årligen har 500.000 svenskar som inte har råd att gå till tandläkaren är skamligt.

Ja, om det du sade vore sant. Men nu är det ju inte så.
Asylsökande (och snart/nyligen även papperslösa invandrare) har rätt till akut tandvård. Svenskar har rätt till motsvarande. De fattigaste i vårt land som lever på socialbidrag får sådan tandvård bekostad av socialtjänsten.