Forumet - IPRED Dödsdömt! (Ipred verkningslös)

IPRED Dödsdömt! (Ipred verkningslös)

454 0 9
Den omdiskuterade Ipred-lagen försvagas ytterligare av ett nytt beslut i regeringsrätten. Antipiratbyrån får inte registrera IP-adresser.

Det började med att flera internetoperatörer satte sig på tvären och vägrade spara IP-adresser några längre perioder. Finns inga IP-adresser lagrade finns det heller inget att lämna ut till piratjägare som Antipiratbyrån.

Nu beslutar regeringsrätten att inte ta upp frågan om utelämnande av IP-adresser strider mot personuppgiftslagen. Det innebär att datainspektionens beslut från 2005, som stoppade Antipiratbyrån från att samla in IP-adresser från misstänkta fildelare, står fast. Den omdiskuterade Ipred-lagen, som ger privata organisationer möjlighet att begära ut användaruppgifter från internetoperatörer, blir därför i princip verkningslös.

Samtidigt rapporterar nätverksföretaget Cisco att internettrafiken håller på att återhämta sig från ett kraftigt fall sedan Ipred-lagen infördes. Henrik Bergqvist, teknikchef på Cisco Sverige, kommenterar:

Trafiken håller på att återhämta sig efter Ipred, vi har en tillväxt nu. När Ipred infördes sjönk det kraftigt och sedan stiger trafiken. Just nu är det på samma nivå som i januari.

Källa: DN.
Fernan_king:

Den omdiskuterade Ipred-lagen försvagas ytterligare av ett nytt beslut i regeringsrätten. Antipiratbyrån får inte registrera IP-adresser.


http://rickfalkvinge.se/2009/06/18/ipred-ar-inte-satt-ur-spel/

Ipred är INTE satt ur spel
June 18, 2009 – 13:14

Dagens Nyheter rapporterar att Privatpolislagen Ipred är satt ur spel i och med en ny dom i regeringsrätten, som säger att IP-adresser är personuppgifter, och därmed får de inte behandlas av upphovsrättslobbyn (Antipiratbyrån etc) i sin jakt på halva Sveriges befolkning.

Hur mycket jag än ville att det vore så, så är det inte sant. Dagens Nyheter tittar bara på den dom i Regeringsrätten, som säger att IP-adresser är personuppgifter, och därmed täckta av Personuppgiftslagen.

Men det finns en faktor till, som Dagens Nyheter inte tar upp. Det är att Ipred uttryckligen ger Antipiratbyrån ett undantag från Personuppgiftslagen. Regeringsrättens dom är alltså helt verkningslös. Om vi tittar på sidan 172 i propositionen:

8.2.11 Undantag från 21 § personuppgiftslagen

Regeringens förslag: I … upphovsrättslagen … införs bestämmelser som innebär att det inte krävs särskilt undantag enligt 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för att få behandla personuppgifter om immaterialrättsintrång, när behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Ipred är alltså inte repeterar inte satt ur spel. Åtminstone inte av den domen. (Däremot, paradoxalt nog, möjligen av datalagringsdirektivet. Det återstår att se.)

Spana också in: