Forumet - Kunskapstest kring evolutionsmyten...

Kunskapstest kring evolutionsmyten...

143173 0 1088
EN SKA BORT, VILKEN?

Två av följande tre skapelser klassas av våra s.k. vetenskapsmän såsom tillhörande samma familj, varav en inte, en ska alltså bort, vilken?

1) http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Lemur.jpg

2)
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bristol.zoo.western.lowland.gorilla.arp.jpg

3) http://fdhd.269g.net/image/b1.jpg

Rätt svar: 1 [shake]

Alternativ 2 och 3 klassas som människoapor... [shake]

(Hur man kan se något människolikt i alternativ 2 eller något aplikt i alternativ 3 är ett mysterium i sig!)

Förvirrade?

Börjar tvivla?


Visst, bara naturligt, men skyll på darwinismen och evolutionsteoretikerna... [mad]

Spana också in:

Dödsguden:

Var där står att gorillan eller lemuren skulle vara mänskliga varelser?


GAAAAAAAH!! Människa , du gör mig galen!
1. Ingenstans
2. De är inte mänskliga varelser, de är apor.
3. Människor är djur och klassas som människoapor, tillsammans orangutanger, schimpanser osv.

Blame teh arvsmassa. Det har inget med utseendet att göra.
Kamisol:

GAAAAAAAH!! Människa , du gör mig galen!
1. Ingenstans
2. De är inte mänskliga varelser, de är apor.
3. Människor är djur och klassas som människoapor, tillsammans orangutanger, schimpanser osv.


Men om gorillan och lemuren är apor som alltså inte människan är, hur kan då människan klassas som en människoapa?

Om det överhuvudtaget skulle existera något som människoapor, så skulle ju dem vara APOR!

Tycker du att alternativ 3 högst upp ska klassas som apa (även en människoapa skulle ju vara en apa) ? [shake]

Hur kommer det sig att de s.k. vetenskapsmännen anser att alternativ 2 mer hör ihop med alternativ 3 än med alternativ 1?

Med tanke på att både 1 och 2 är apor (som du precis sa) och att 3 är mänsklig och har fri vilja!!!
Ghosty:

Du har hakat upp dig på apor.
Arvsmassan avgör.


Att människans arvsmassa till 96% överensstämmer med gorillans är ju inget BEVIS överhuvudtaget för att människan skulle ha förvandlats fram ur ett APDJUR!! [mad]

Att människan och gorillan har 96% överensstämmande arvsmassa motsäger inte att människan alltid varit människa och apan alltid varit apa... [badgrin]
Dödsguden:

Att människans arvsmassa till 96% överensstämmer med gorillans är ju inget BEVIS överhuvudtaget för att människan skulle ha förvandlats fram ur ett APDJUR!!


Dödsguden:

Att människan och gorillan har likvärdig arvsmassa motsäger inte att människan alltid varit människa och apan alltid varit apa...


Då får du förklara på vilket annat sätt det har gått till. Förklara varför vår arvsmassa är så lika!

Förklara även varför alla levande varelser på jorden har DNA som informationsbärare.
Förresten, människan har inte "förvandlats fram", utan utvecklats i en specifik riktning. Stor skillnad.

En apa fick inte en människobebis, människan har förändrats under tusentals år!
Dödsguden:

Ja, det finns en massa dokumenterade fynd som evolutionsteoretikerna tydligen inte vill veta av och blundar inför:


Intressant.
Stamträd, släkttråd etc revideras ständigt, vem har någonsin sagt att en gäller för alltid ?

Problemet är snarare att man måste stödja sina nya teser med bra grund, åtminstone bättre än den förra, annars är det ju ingen poäng.