Forumet - Sverige och Utrikesfödda

Sverige och Utrikesfödda

1019 0 3

”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling”

När tror ni detta skrevs? Det skrevs 1933, samma år som Nazisterna tog makten i Tyskland. Vilket parti var det då? Det var Bondeförbundet, vad som nu heter Centerpartiet. 

Sverigedemokraterna har officiellt en fräschare åsikt än såhär. Man partar om radikalt olika kulturer. Men grundlogiken är densamma, man delar in i vi och dom. Den officiella Sverigedemokratiska analysen är att problem och otrygghet i nationen har med inblandning av utrikesfödda som är för annorlunda. 

Tänk, när man skev in detta i Partiprogrammet hos bondeförbundet, visst kunde man säga att Tyskarna minsann tyckte det var okej, och att det vore väldigt extremt om Sverige skulle ha en annan uppfattning i frågan. Nu blev det inte så. Men ja, det hade varit en extremt modern åsikt, före sin tid nästan om denna typ av rasism ej hade förekommit alls. 

En grupp Moderater hade 1990 en motion kring utrikesfödda. 

Där slår man fast att:

Sverige bör visa betydligt större öppenhet än i dag när
det gäller att bevilja arbetstillstånd för utländska
medborgare.
Sverige bör öka arbetskraftsinvandringen, något som Socialdemokraterna var motståndare till.
4.2 Ökat internationellt samarbete nödvändigt
Den viktigaste uppgiften för svensk flyktingpolitik är att
genom internationella organ främja mänskliga rättigheter
och bistå flyktingar i de länder där dessa befinner sig, oftast
i närheten av hemländerna. Sverige bör därför även
fortsättningsvis stödja FN:s och de humanitära
hjälporganisationernas flyktingarbete.
Det är också viktigt att det internationella samfundet
angriper grundorsakerna till varför människor flyr, t.ex.
genom utvecklingsinsatser i ursprungsländerna.
Erfarenheten har visat att svåra kulturkrockar kan uppstå
vid flykt till främmande länder med helt andra
kulturmönster och att det troligen varit långt bättre att bistå
flyktingarna i eller i närheten av deras hemländer, t.ex.
genom näringslivs- och bostadsprojekt. Ökade
ansträngningar bör också göras när det gäller invandrares
repatriering, då förhållandet i deras hemländer förbättras.
Moderata samlingspartiet anser att vissa ekonomiska
resurser för flyktingmottagande och utvecklingsbistånd i
stället bör omfördelas till förmån för insatser i fattigare
länder för att förebygga flyktingströmmar. I förlängningen
bör diskuteras om inte delar av anslaget till invandrarverket
kan omfördelas till sådant flyktingstöd.
Vi föreslår nu att 25 miljoner kronor av biståndsstödet
omfördelas till anslaget till FN:s flyktingkommissariat,
UNHCR. Konkret yrkande om detta framläggs i annan
motion.
Samt att man bör minska flyktinginvandringen från andra länder än Balkan och Sovjet. 

Det intressanta i sammanhanget är såklart, att detta är en politik som Sverigedemokraterna nu har tagit efter. Så man kan säga att SD tar Socialdemokraternas hållning 1990 vad gäller arbetskraftsinvandring, och Moderaternas hållning 1990 vad gäller flyktinginvandring.

Ironin är såklart att effekten blev motsatt när man tog sig in i riksdagen. Att denna tydliga uppdelning i vi och dom, gjorde det omöjligt att hålla den positionen som Socialdemokraterna och Moderaterna haft. Om vilken typ av invandring man prioriterar. 

Så att i stället för att stärka dom röster som stod på deras sida, som exempelvis Miljöpartiets inträde i politiken har haft för miljöförespråkare i olika partier. Så har Sverigedemokraterna haft den motsatta effekten inom partierna. 

De som ger upp de reservationer som S och M hade vad gäller invandring 1990, då får vi den exakta motpolen till SD. Om vi därför tittar rent krasst så hade det varit bättre att man röstat på S eller M om man inte ville ha en ökning av invandring till Sverige. S bryr sig mer om de utsatta, M mer om de som bidrar till den ekonomiska utvecklingen. 

Med andra ord, hade det varit mycket bättre om man då hade röstat på M, då hade Moderaterna inte gjort sig beroende av Miljöpartiet och den invandringspolitik som nu förs hade varit omöjlig. 

Jag är därför väldigt glad att ni som röstade på SD gjorde det. Nu när vi kan se dess effekt. Vad är era tankar? time: Jag kan inte låta bli att tänka på det där youtubeklippet "sverigedemokrat blir ägd av gammal tant", hon hade vettiga åsikter.
åhh tittade på den nu. Hjärta 

Maki: Du är dubbel av dig när det gäller SD märker jag. Dels skriver du gott om dem och dels skriver du att de är skit (fritt tolkat) i dina trådar. Hur ska du ha det?
SD är bakåtdrömmande nationalister, och riktar även direkt hat emot, kvinnor, homosexuella, och utrikesfödda.  Därför inte alls olik andra reaktionära krafter globalt sätt. Väldigt anti-svenskt med tanke på hur sekulära och internationellt nyfikna Svensken ändå utmärker sig för att vara. Samtidigt så finns det fascist tendenser även hos Svenskar titta bara på narkotikapolitiken. Totalt vansinne.