Forumet - Vad ska vi göra åt svenska skolan?

Vad ska vi göra åt svenska skolan?

5834 2 81

Kraftig försämring i PISA

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. De svenska eleverna presterar numera under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden i den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012.

– Läget är allvarligt när det gäller kunskapsutvecklingen i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Försämring på alla tre områden

Inget av de andra 33 OECD-länderna i PISA 2012 har en lika stor resultatförsämring som Sverige. Från att ha presterat över OECD-genomsnittet i PISA 2000 ligger resultaten nu långt under genomsnittet på alla tre områden.

  • Matematik – De svenska resultaten har sjunkit från 494 poäng i PISA 2009 till 478 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 494 poäng. Alla andra nordiska länder når bättre resultat än Sverige.
  • Läsförståelse – Resultaten har sjunkit från 497 poäng i PISA 2009 till 483 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 496 poäng. Tre OECD-länder -Slovakien, Chile och Mexiko - har sämre resultat. 
  • Naturvetenskap – Resultaten har sjunkit från 495 poäng i PISA 2009 till 485 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 501 poäng. Sex OECD-länder presterar sämre än Sverige.
Stora skillnader mellan pojkar och flickor

Flickor presterar överlag bättre än pojkar. Störst är skillnaden i läsförståelse där flickorna presterar 51 poäng bättre än pojkarna. De svenska pojkarna når inte upp till OECD-genomsnittet för pojkar på något område. Flickorna når inte heller upp till OECD-genomsnittet för flickor på något område.

Försämring störst bland lågpresterande

I läsförståelse är det framför allt de lågpresterande eleverna som tappar. Den grupp som presterar svagast ligger idag 35 poäng under OECD-genomsnittet för motsvarande grupp. I PISA 2000 presterade motsvarande elevgrupp 20 poäng över OECD-genomsnittet. Ungefär samma bild syns i naturvetenskap. I matematik tappar alla elever nästan lika mycket. Skolverket bedömer att problemet med bristande likvärdighet i den svenska skolan kvarstår.

– Lärarna måste få resurser, förutsättningar och ansvar att höja kvalitén i undervisningen. Både nationellt och lokalt behöver mer göras för att förbättra likvärdigheten. Nu behöver skolorna långsiktiga förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten, säger Anna Ekström.

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208

Ja hörni. Sverige ligger nu nästan i botten vad gäller utbildningar. Vad har ni för tankar och funderingar kring detta? Vad tror ni det beror på? Vad kan man sätta in för åtgärder?

Spana också in:

jag tror inte att felet är att svenska lärare inte lär bra eller så. de bästa är väl om de känner sig engagerade och tycker det är kul att lära ut. då kan man ju nå ut till elever, speciellt i svåra ämnen som matematik där man kan just behöva den glöden utav läraren.

satsa på att förbättra Högstadiet, tror det är där det brister. såg statistik på att man är mest motiverad i femman eller sexan och sedan sjunker siffrorna i sjuan och åtan. lågstadiet och mellan är man ju fortfarande kvar i inlärnings stadiet där läxor och allmänbildning faktiskt är det bästa.

Det största felet är att man tycker det är viktigare att eleverna får bra betyg istället för att fokusera på vad för jobb som kan passa eleven i framtiden. liksom det är svårt att veta vad man vill jobba med när man är tretton bast, men om ungdomarna blev mer medvetna om vad alla jävla läxor kan leda till så kommer motivationen stiga i höjden. 

Ta med dom ut i verkligheten, vissa dom att det här skulle du kunna bli och då har vi gett dom ett mål vilket höjer motivationen. givet viss funkar inte det för alla men kom igen, det ända liknande vi har nu är praktik veckor och som helt sköts av eleverna, ett dåligt försök att få ungdomar mer medvetna om hur arbetslivet är. 

Detta vet jag av egen erfarenhet, går första ring nu och jag är så jävla taggad i skolan. går en lärlings utbildning och för mig så hade jag det inte helt lätt i högstadiet. det var inte så att jag inte var någon bråk stake det var mer så här. Jag visste vad jag ville göra jag ville göra något med el. Men vägen ditt var inte alltid så lätt eftersom man såg inte slutet av tunneln liksom. 

Fokuset var,plugga nu så du får så högt betyg på provet som möjligt. och det sög. okej jag kom in på min linje med häst längder men vad hände med dom där högstadiet betygen. Och att alla skolor inte har budget för sånt är ju bara förjävligt för vi som utbildar ås idag är ju framtiden. 


Vehnk: Bra fråga. Vad är det som gör att Sverige tappar så mycket på alla områden och framförallt när det kommer till att behärska språket? På vilket vis skiljer vi oss så mycket från våra grannländer?
Undersökningen tar upp frågan om utlandsfödda. Utlandsfödda har lägre resultat, men det har inte påverkat försämringen särskilt mycket. Om man endast räknar med infödda svenskar så är det en väldigt stor försämring ändå.

Eller så låter man folket som skolar välja vad de tycker om och tänka mer på det "ämnet" Så är alla experter på sina egna håll istället för att alla är nybörjare på sexton saker. Grundläggande tänkedom är hyfsat bra att kunna dock, som nödvändigaste ur matematik, svenska, geografi osv.