Forumet - Vänstern gör högerns dirty work..?

Vänstern gör högerns dirty work..?

2295 0 25
Jag brukar inte tänka på världsekonomin särskilt ofta, men inatt råkade jag läsa ett av Citigroups läckta interna dokument ifrån 2005, "Plutonomy: Buying Luxury, Explaining Global Imbalances".

Dokumentets sammanfattning säger bla:
The World is dividing into two blocs - the Plutonomy and the rest. The U.S.,
UK, and Canada are the key Plutonomies - economies powered by the wealthy.
Continental Europe (ex-Italy) and Japan are in the egalitarian bloc.


Sedan beskrivs statistik som ni säkert hört, om hur den rikaste procenten äger si och så många procent av nationens tillgångar, och när statistiken beskrivs läggs en viss värdering av datan in (när eskalerande siffror och klyftor beskrivs skriver artikelförfattarna "It gets better" etc).

Ett av hoten mot plutonomin de talar om är bla folks rösträtt och arbetares rättigheter;
At the other extreme, insourcing, or allowing mass immigration, which might price domestic workers out of jobs, leads to calls for anti-immigration policies, at worst championed by those on the far right. To this end, the rise of the far right in a number of European countries, or calls (from the right) to slow down the accession of Turkey into the EU, and calls from the left to rebuild trade barriers and protect workers (the far left of Mr. Lafontaine, garnered 8.5% of the vote in the German election, fighting predominantly on this issue), are concerning signals.

Immigration och free trade är bra för plutonomin, ifrågasättande av arbetskraftsinvandring är ett hot. Jag förstod ju hela tiden att Reinfeldt knappast var genuint bekymrad över invandrares liv, utan att han hela tiden hade en baktanke med att "låta dem bo i skogen" och ta in så många det bara går. Men även sveriges vänster propagerar ju för denna idén.. Varför är både högern och vänstern så överens om detta?
vänsterrörelsen löper kapitalisters ärenden i många avseenden: genom att döva sitt intellekt och sin motståndskraft med nationalstatens falska löfte om trygghetsgaranti. genom att nöja sig med en enkel, kategorisk fantasivision när fullt moraliskt engagemang från den enskilde personen är för jobbigt. genom att inbilla sig omedelbara resultat när verklighetens ofullkomlighet och otillfredsställelse är för svår att hantera. genom att överlåta sin identitet åt en fascistkult. genom nonsensikal identitets- och representationsanalys som revolutionärt sett är helt irrelevant och förflyttar fokus från orättvisor mellan människor till orättvisor mellan abstraktioner.

christover_bandy: vänsterrörelsen löper kapitalisters ärenden i många avseenden: genom att döva sitt intellekt och sin motståndskraft med nationalstatens falska löfte om trygghetsgaranti. genom att nöja sig med en enkel, kategorisk fantasivision när fullt moraliskt engagemang från den enskilde personen är för jobbigt. genom att inbilla sig omedelbara resultat när verklighetens ofullkomlighet och otillfredsställelse är för svår att hantera. genom att överlåta sin identitet åt en fascistkult. genom nonsensikal identitets- och representationsanalys som revolutionärt sett är helt irrelevant och förflyttar fokus från orättvisor mellan människor till orättvisor mellan abstraktioner.
USCH.
Och detta skriver du som "fakta" inga andra åsikter är tillåtna, idiotiskt
det är vekrligen inget "moraliskt" att vara en sån jävla äcklig idiot som du är! Fy faan!!!!! Tro inget gott om dig själv!

Spana också in:


christover_bandy: vänsterrörelsen löper kapitalisters ärenden i många avseenden: genom att döva sitt intellekt och sin motståndskraft med nationalstatens falska löfte om trygghetsgaranti. genom att nöja sig med en enkel, kategorisk fantasivision när fullt moraliskt engagemang från den enskilde personen är för jobbigt. genom att inbilla sig omedelbara resultat när verklighetens ofullkomlighet och otillfredsställelse är för svår att hantera. genom att överlåta sin identitet åt en fascistkult. genom nonsensikal identitets- och representationsanalys som revolutionärt sett är helt irrelevant och förflyttar fokus från orättvisor mellan människor till orättvisor mellan abstraktioner.
+1000 !
Även om det för att vara nyanserad finns en underton av ideologisk idealism i högerns policy är den ju grusad av idén om varje person som sin egen lyckas smed och brist på regleringar. Skillnaden på immigrationen till t.ex. USA och Sverige är ju enorm då man vad gäller det förra utnyttjar  papperslösa systematiskt och så vidare. Rent krasst kan man ju säga att högern gynnar kapitalet genom att ta in desperata immigranter utan rättigheter, som därmed är billiga i drift och billiga att anställa. Vänsterns idealism och ideologi skiljer sig då deras motivation är allas rätt att leva i ett tryggt land och understryker detta med att arbeta för lika rättigheter för immigranter och infödda, med reglerade arbetsvillkor, vilket teoretiskt gör att arbetsrätten inte urholkas.

Tickstart: Immigration och free trade är bra för plutonomin, ifrågasättande av arbetskraftsinvandring är ett hot. Jag förstod ju hela tiden att Reinfeldt knappast var genuint bekymrad över invandrares liv, utan att han hela tiden hade en baktanke med att "låta dem bo i skogen" och ta in så många det bara går. Men även sveriges vänster propagerar ju för denna idén.. Varför är både högern och vänstern så överens om detta?
För den liberala högern är hög invandring både ett ideologisk mål i sig men dessutom också ett populistiskt sätt att lyckas urholka välfärdsstaten och samtidigt dumpa lönerna och villkoren för arbetare. Reinfeldt och MUF-moderaterna vet naturligtvis vad de håller på med.

Anledningen till att vänstern köper dessa idéer tror jag är ren och skär idioti och verklighetsfrånvändhet. Vänstern är knappast kända för att vara realistiska. Att förespråka hög invandring, blunda för faktumet att detta på sikt urholkar välfärdsstaten och försämrar arbetsvillkor, ligger helt i linje med vänsterns verklighetsfrånvända idealism.

NiklasW: Anledningen till att vänstern köper dessa idéer tror jag är ren och skär idioti och verklighetsfrånvändhet. Vänstern är knappast kända för att vara realistiska. Att förespråka hög invandring, blunda för faktumet att detta på sikt urholkar välfärdsstaten och försämrar arbetsvillkor, ligger helt i linje med vänsterns verklighetsfrånvända idealism.
Du som brukar anklaga mig för att vara svartvit, tycker du det här är ett nyanserat resonemang? Du stöder hela uttalandet på "idioti", "verklighetsfrånvändhet" och "orealism." Inte tillstymmelse till analys.

Nachac:
Du som brukar anklaga mig för att vara svartvit, tycker du det här är ett nyanserat resonemang? Du stöder hela uttalandet på "idioti", "verklighetsfrånvändhet" och "orealism." Inte tillstymmelse till analys.
Inte särskilt nyanserat eller djupgående, men fortfarande lika sant. 

Du nämner själv motivet till vänsterns förespråkande av invandring i ditt eget inlägg. "Allas rätt att leva i ett tryggt land". Vilket styrker det jag säger. Vänstern agerar utifrån en tro på att hög invandring är humant och medmänskligt. Att alla människor ska ha rätt att få leva i Sverige. En tanke som både är orealistisk, totalt omöjlig att genomföra och dessutom direkt kontraproduktivt om de verkliga målet verkligen är att människor ska få det bättre.  Så, är anledningen till att vänstern förespråkar denna skadliga politik att man i själva verket är inhumana välfärdshatande borgare? Vargar i fårakläder? Knappast. Svaret är verklighetsfrånvänd idioti. Eller, ja, om du vill kan du säkert hitta mer akademiska ord om det passar herrn bättre. Poängen kvarstår dock. 
Nachac:
Poängen är att parlamentarisk demokrati leder till halvmesyrer och en osalig blandning av ideal och praktiska reformer. Vänsterns ideal blir problematiska i en borgerlig värld.
Med andra ord tar vänstern alltså inte hänsyn till hur verkligheten ser ut. Det vill säga att Sverige är ett rikt välfärdsland i en fattig värld som på sina håll har nästintill icke-existerande utbildningssystem och sociala skyddsnät. Vilket är anledningen till att Sverige inte kan ha hög invandring utan att urholka våra egna välfärdssystem. 

christover_bandy: är ju du som inte vill snacka :s
Det är jag som inte vill snacka med dig för att du inte vill snacka som folk. Jag har varit belevad, jag har varit artig och jag har försökt vara tillmötesgående, men allt jag får i respons är personliga attacker, förolämpningar, dunkelt metatrams och en mellanstadieelev som skvallrar på skolgården. Detta är baksidan av att kommunicera med dig och framsidan är ickeexisterande. Så jag avböjer.
Nachac: min ton har progressivt blivit mer otrevlig eftersom du aldrig bemöter argumentativt innehåll. jag är alltid saklig, ofta även otrevlig men det har du gjort dig förtjänt av. skitlarvigt att spela offer i din sits.

dessutom kan man vara otrevlig även utan fula ord faktiskt. något du är väldigt bra på. jag står för min otrevlighet som sådan. du låtsas att din är sanningen. du döljer den i snirkliga formuleringar. den består i att du aldrig tar in det man skriver.

vadå skvallrar på skolgården :s du häver ur dig massa påhitt bara

det du kallar metatrams är frågans principiella kärna, bakom lager av plattityder och humflum-begrepp.