Betyg eller inte?

I skolan hör jag ständigt hur fixerade alla är i sina betyg. Alltför många pluggar bara för själva betygens skull, inte för att dom är motiverade. Det känns så förbannat fel att det ska vara så, att man pluggar, pluggar och pluggar för att få ett bra betyg som om det vore allt. Det viktigaste är väl ändå att man vill och känner att man gjort något okej, men av någon anledning är det inte okej att ha bara ett G, ja eller bara ett G, man har ju faktiskt uppnåt målen med et...


I skolan hör jag ständigt hur fixerade alla är i sina betyg. Alltför många pluggar bara för själva betygens skull, inte för att dom är motiverade. Det känns så förbannat fel att det ska vara så, att man pluggar, pluggar och pluggar för att få ett bra betyg som om det vore allt. Det viktigaste är väl ändå att man vill och känner att man gjort något okej, men av någon anledning är det inte okej att ha bara ett G, ja eller bara ett G, man har ju faktiskt uppnåt målen med ett G och det är ju bra, eller?

Varje år bränner många fler elever i skolan ut sig just på grund av detta, dom pressar sig själva för hårt för ett bra betyg för att dom verkar tro att dom inte kommer ha någon framtid utan MVG i alla ämnen. Och problemet i detta ligger i att en elev i grundskolan inte kan sjukskriva sig i 2 år för att dom är utbrännda som en vuxen kan och sen komma tillbaka till sitt jobb, men en elev blir alltid tvungen att gå tillbaka till skolan. Det viktigaste tycker jag är att man ska låta bli att banka i folk att man är misslyckad utan högsta betyg i allt, man kan lyckas jävligt bra med G i allt.

Ett annat problem med betygen är att det bara finns fyra alternativ på skalan, så det är väl kanske inte så konstigt att G blir dåligt eftersom det är det lägsta godkända. Så jag tycker att man bör återinföra det gamla siffersystemet med kanske 1-10 istället. Men det största problemet med betygen är nog ändå att det är så olika beroende på vilken skola du går, på en skola kanske du får MVG i matte hur lätt som helst och på en annan är det nästan omöjligt, så man kan ju sällan säga att det är rättvist ändå. Många kanske kan skitmycke men ändå får ett G. Man kanske skulle ha 100 personer som sitter i ett rum och har som jobb att sätta betyg, alla uppgifter skickas från skolorna dit så lärarna omöjligt kan favorisera eller dömma olika beroende på vilken skola det är.

Men det jag egentligen vill är att man slopar betygen, man har endast godkänt och icke godkänt och så får alla som känner att dom vill plugga göra det så ska ingen behöva bränna ut sig i skolan och ändå vara tvungen att gå kvar. Jag tycker förståss att man isåfall ska höja kraven någon men inte alltför mycket och så måste man naturligtvis ändra på atityden som finns. Men betygen lär man ju aldrig ta bort men man borde väl åtminstone se till att det blir helt rättvist genom att några få personer har som jobb att sätta alla betyg i hela Sverige och även att man ser till att det finns fler alternativ på skalan så två personer som kan vara ganska långt ifrån varandra i kompetens nivå på ämnet men ändå får båda VG av samma lärare för att den ena är lite bättre än G och den andra lite sämre än MVG.

Jag vill också säga till dom som pluggar bara för betygen att tänka lite, man blir inte misslyckad för att man inte har MVG i alla ämnen.