Det är du som skapar framtidens väder

Vår välfärd blir framtidens död. Ju mer pengar vi får, desto mer pengar gör vi av med. I ett program som heter Krister i SRP3 i måndags var det en klok man som sade ”ta en man som tjänar hyggligt med pengar på sitt arbete men ändå aldrig har pengar över vid månadens slut, och ge honom en högre lön, så efter ett tag så kommer han likt förbannat inte ha några pengar över vid månadens slut”. Det är sant. Vi verkar ha fastnat i nåt sorts ondo.Vi verkar tro att bara för at...


Vår välfärd blir framtidens död. Ju mer pengar vi får, desto mer pengar gör vi av med. I ett program som heter Krister i SRP3 i måndags var det en klok man som sade ”ta en man som tjänar hyggligt med pengar på sitt arbete men ändå aldrig har pengar över vid månadens slut, och ge honom en högre lön, så efter ett tag så kommer han likt förbannat inte ha några pengar över vid månadens slut”.

Det är sant.

Vi verkar ha fastnat i nåt sorts ondo.Vi verkar tro att bara för att vi har pengar, så måste vi konsumera. Och ju mer vi konsumerar, desto mer producerar våra fabriker, ju mer våra fabriker producerar desto mer avgaser släpper de ut. Och det är hit jag vill komma.
Med jämna mellanrum kommer det rapporter om att våra utsläpp från bilar och fabriker bara ökar.

I början av februari i år stod det i en artikel i Hallands Nyheter att 54 hallänningar varje år dör av sjukdomar vållade av vägdamm och avgaspartiklar. Ett av de ämnen som släpps ut av bilavgaser är kolväten som orsakar cancer och påverkar arvsanlagen. Avgaserna ökar också allergikänsligheten och gör att fler och fler blir allergiska mot t.ex. pollen.

En amerikansk studie visar att barn som växer upp i storstäder med mycket avgaser löper större risk att få sämre lungor som vuxna. Har man dåliga lungor som vuxen löper man också större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar, som vi alla vet är sjukdomar som många dör av. Dessa utsläpp från bilar, fabriker och hushåll bidrar ju naturligtvis till den förstärkta växthuseffekten, den som gör att vår medeltemperatur kommer att stiga med 2-4°C under en hundraårig period. Denna ökade medeltemperatur kommer ju som bekant att medföra att isarna smälter och haven stiger. Våra djur som lever på isen kommer att få förminskad yta att leva på och detsamma kommer att ske med oss som bor på land eftersom att i samma takt som is smälter, ökar havsnivån och havet slukar det land som vi bor på.

Nu pratar vi naturligtvis om ett ganska långt perspektiv, men det handlar fortfarande om framtiden, det är inte något som är oöverskådligt. Och i takt med att vi släpper ut avgaser tunnas också vart skyddande ozonlager ut som skyddar oss mot de farliga UV-strålarna. Samtidigt, fast att alla har hört det här som jag pratar om tusentals gånger så ökar bilförsäljningen och bilåkandet i stadig takt. Och alla vet att det är vi som skapar framtiden för våra barn och barnbarn, det är vi som förstör framtiden genom vårt eviga bilåkande.

Och det händer ingenting.

Visst, företagen gör nog så gott de kan med sina utsläpp, men jag tror inte att de förbättrar sina utsläpp för att de vill, utan för att de måste göra det. Jag tror inte att folk ändrar sitt tänkande och börjar tänka att man förstör för nästkommande generation, det har de inte gjort hittills. För likt förbannat så kör vi de där småsträckorna som man inte skulle behöva bil för att klara av. Och för några dagar sedan när jag cyklade till jobbet såg jag en man från gatu-service rätta till en skylt och bredvid honom stod bilen med motorn på. Ingen satt i bilen och han behövde inte bilens ström för att utföra sitt jobb. Vad skulle han ha motorn på för? Vid sådana tillfällen har jag god lust att gå fram till föraren och fråga om jag får stänga av hans bil, för jag tror inte att han har nytta av att den är igång ändå.

Jag har alltid känt mig som en liten smått verkande miljöaktivist. Jag har försökt så gott jag kunnat undvika att be om skjuts om jag kan ta mig dit jag vill på ett annat sätt och min pappa är likadan. Men om man skulle prata om det här med andra så får man inte något gehör. Andra tycker bara att man är jobbig som håller på och bryr sig om miljön.

Men jag kan inte förstå dem.

När de inte bryr sig om det ökande bilåkandet och därmed miljön, så bryr de sig inte om sin egen eller sina barns framtid, för det är den de leker med.

Vad jag vill är att folk tänker lite längre.