Skolvalet 2006

Resultat Moderaterna 26,3%Socialdemokraterna 22,5%Miljöpartiet 10,8%Vänsterpartiet 10,4%Folkpartiet 7,7%Centern 7,0%Piratpartiet 4,5%Kristdemokraterna 4,3%Sverigedemokraterna 4,3%Övriga 2,3% Så här arrangerades valet * Skolval2006 arrangeras av Sveriges Ungdomsråd och Sveriges elevråd – SVEA tillsammans med Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten och Myndigheten för Skolutveckling. * Samtliga högstadie- och gymnasieskolor har inbjudits att delta i valet. * Omröstningen har skett med rik...


Resultat

Moderaterna 26,3%
Socialdemokraterna 22,5%
Miljöpartiet 10,8%
Vänsterpartiet 10,4%
Folkpartiet 7,7%
Centern 7,0%
Piratpartiet 4,5%
Kristdemokraterna 4,3%
Sverigedemokraterna 4,3%
Övriga 2,3%

Så här arrangerades valet

* Skolval2006 arrangeras av Sveriges Ungdomsråd och Sveriges elevråd - SVEA tillsammans med Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten och Myndigheten för Skolutveckling.
* Samtliga högstadie- och gymnasieskolor har inbjudits att delta i valet.
* Omröstningen har skett med riktiga riksdagsvalsedlar (utan person-namn)
* Skolval2006 ska i den utsträckning det är praktiskt möjligt efterlikna det riktiga riksdagsvalet i sitt genomförande vad gäller allt från vallokalens möblering till hur rösträknarna arbetar.
* Skolval2006 har distribuerat valsedlar, valkuvert och instruktioner om hur man arrangerar valet till samtliga deltagande skolor.
* Totalt har 1548 skolor anmält intresse och beställt valsedlar inför årets skolval.

Unga Engagerade

Utan oss unga skulle Skolval2006 inte finnas. Det är vårat engagemang som utgör grunden för valet och turnén och det är unga som är i fokus. Ditt engagemang behövs för att göra Skolval2006 så bra som möjligt! I menyn till höger kan du se hur du kan engagera dig med Skolval2006 och hur du ser till att det blir val på din skola också!

KOMMUN

Skolval är ett projekt av och för unga, men du som politiker eller tjänsteman har en viktig roll att fylla i din kommun. Då skolval handlar om mer än bara själva genomförandet av valet, utan om ungas möjlighet till inflytande, engagemang och demokratiska deltagande är det viktigt att alla i kommunen samarbetar för att stötta projektet.

Ta därför chansen att med skolval som forum visa för ungdomarna i er kommun att unga kan påverka!

Frågan om ungas demokratiska deltagande och framtidstro är naturligtvis viktig inte bara för ungdomarna själva utan lika viktig för att säkerställa medborgarnas demokratiska rättigheter.

På den här sidan hittar du som tjänsteman eller politiker inspiration till hur man arbetar i andra delar av Sverige, samt information om hur ni konkret kan stötta ungdomarna i arbetet med Skolval

Vi hoppas att Skolval2006 bidrar till dialog och samarbete i kommunen mellan unga och vuxna!

Lärare

Skolval2006 är projekt av och för oss unga, det ger verktyg till de som redan är engagerade att få fler unga engagerade på sina skolor och i sina kommuner. Men Skolval2006 är också en plattform för elever och lärare att göra gemensama insatser införa valet. Här på hemsidan samlar vi inspirationstexter och material som kan vara till nytta för dig som vill arbeta med Skolval i undervisningen.

Skolval2006 syftar till att lyfta perspektivet på undervisningen från att handla om partipolitik till att lyfta frågor om engagemang och inflytande, därför samlar vi material från flera andra organisationer som kan vara till nytta för dig som lärare. Diskutera gärna valet, demokrati och våra fokusfrågor i undervisningen och i samhällskunskapen. Att diskutera demokrati kan göras på många olika sätt och ganska roligt också.