Solve for Tomorrow Report 2023

Debatten om AI och Metaverse påverkan på samhället går het, men vi unga får inte tillräckligt med utrymme att dela våra åsikter. Men vet du vad? Det är dags att ändra på det! Fryshuset och Samsung Electronic Nordic har släppt Solve for Tomorrow Report 2023 för andra året i rad, och de har faktiskt frågat över 4 000 unga i Norden, inklusive mer än 1 000 i Sverige, om deras åsikter om AI och Metaverse.
Vi är den kommande generationen och kommer att påverkas starkt av tekniken. Vi har en viktig roll att spela när det gäller att forma hur den utvecklas. Därför är det viktigt att vi får möjlighet att uttrycka våra åsikter och bli lyssnade på. Vi behöver stöd för att hantera utmaningarna och ta vara på möjligheterna som teknikutvecklingen erbjuder.

En intressant grej är att nästan hälften av oss unga i Norden tror att AI och Metaverse faktiskt kommer att ha en positiv inverkan på samhället. Det finns dock också en del av oss som oroar oss över de negativa konsekvenserna av teknologierna. Det är viktigt att vi tänker på både för- och nackdelarna för att kunna hitta de bästa lösningarna.

En annan sak som rapporten visar är att det finns en obalans mellan könen när det kommer till kunskap, användning och intresse för att påverka utvecklingen av AI och Metaverse. Det är dags att se till att alla, oavsett kön, får tillgång till resurser och plattformar som hjälper oss att använda den nya teknologin och bidra till dess utveckling. Genom att främja jämställdhet och inkludering inom tekniksektorn kan vi skapa mångfald och stimulera innovation.

Enligt rapporten känner en tredjedel av oss unga att vi faktiskt kan påverka den tekniska och digitala utvecklingen. Men det är också oroande att 41 procent av oss inte tycker att vi får tillräckligt med kunskap i skolan om de nya digitala verktygen som vi behöver för att lyckas i framtiden. Det är dags för skolan och teknikbranschen att samarbeta och se till att vi får den utbildning som behövs för att förstå och använda framtidens teknik. Genom att integrera teknik i utbildningen och anpassa innehållet efter arbetsmarknadens behov kan vi få de färdigheter som krävs för att skapa en framgångsrik framtid.

För att vara konkurrenskraftiga måste vi se till att traditionell utbildning kompletteras med nya sätt att bygga kompetens som passar den digitala transformationen. Vi behöver också tillgång till information och utbildningar som är relevanta och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det är här näringslivet spelar en viktig roll.

Undersökningen visar att det finns mycket att göra för att öka kunskapen, engagemanget och framtidstron hos oss unga. Vi behöver bli informerade om teknikens möjligheter och hur vi kan bli mer engagerade i teknikutvecklingen. Det är vårt samhälles framtid, och det är dags för oss att ta plats och påverka. Solve For Tomorrow Report ger oss en chans att göra det. Låt oss ta den!

Vill du läsa rapporten i sin helhet kan du ladda ner den här.