Varför jag inte stödjer Greenpeace

Alla har vi hört debatten om miljön, och människans negativa inverkan. Det råder ingen större tvekan om att vi måste bättra oss markant innan det går åt allt annat än tillbaka till mysiga skogen. Jag är alltså definitivt inte mot en bättre miljö och jag bidrar gärna med att uppnå det målet. Ett mål som alltså jag, Greenpeace och säkert de flesta andra delar. Nej, det är vägen dit som är den stora debattfrågan. Greenpeace (eller rättare sagt personen som representerade Gr...

Alla har vi hört debatten om miljön, och människans negativa inverkan. Det råder ingen större tvekan om att vi måste bättra oss markant innan det går åt allt annat än tillbaka till mysiga skogen. Jag är alltså definitivt inte mot en bättre miljö och jag bidrar gärna med att uppnå det målet. Ett mål som alltså jag, Greenpeace och säkert de flesta andra delar. Nej, det är vägen dit som är den stora debattfrågan.Greenpeace (eller rättare sagt personen som representerade Greenpeace), sade att deras organisation talade med politiker och företag, och kämpar för att instifta lagar och regler som skall skydda miljön. Vilket givetvis är en bra sak. En lag som säger att man inte får fiska slut på all fisk, eller dumpa äcklig och giftig olja rätt ut i havet är ju nästan helt självklart att vi skall ha. Men vi kan säkert bättra oss, men det krävs då att vi utökar/ändrar lagarna. Så länge är allt ok. Jag frågade då HUR de gör för att åstakomma detta.

Greenpeaces väg till att få bättre miljölagar som de vill att alla skall följa är väldigt motsägelsefull; ty när politikerna inte lyssnar på dem, så använder de sig av mer radikala metoder. Metoder som vi alla hört om i TV eller radio. Dessa metoder är INTE lagliga, och det är här hela idén med Greenpeace faller ihop som ett korthus. Man kan inte bryta mot lagen, för att ändra lagen. Det är lika mycket hyckleri som att rekommendera en bok man själv inte läst, eller förespråka något man själv inte följer. För om Greenpeace kan åsidosätta lagen för sina egna syften, vem säger att resten av mänskligheten inte kan strunta i de nya miljölagarna de kämpar för?

Personen jag talade med jämförde sig med Ghandi och Martin Luther King. Men det är en stor skillnad mellan att kämpa mot våld med icke-våld, och att kämpa för lagar genom att bryta dem.

Så för all del, stöd miljön, kämpa för miljön men stöd inte en organisation vars handlande är irrationellt och motsägelsefullt. För hur länge orkar man som politiker lyssna på någon som säger emot sig själv hela tiden?

(Mitt samtal med Greenpeacetjejen slutade efter att jag påpekat detta ovan, och hon insett att jag antagligen inte skulle bli medlem i Greenpeace inom en snar framtid.)

Källa: Greenpeacetjejen vid Mörby Centrum (16:07 den 11/4-08)