Forumet - ≫≫≫ [✓] Biologen hjälper Dig med Ditt Skolarbete [✓] ≪≪≪

≫≫≫ [✓] Biologen hjälper Dig med Ditt Skolarbete [✓] ≪≪≪

2582 2 42

Behöver Du hjälp med Ditt skolarbete ‽ Nu behöver Du icke misströsta längre !

Biologens Läxhjälpsservice™ erbjuder nu Gratis Assistans™ med en 100% Nöᴊᴅʜᴇᴛsɢᴀʀᴀɴᴛɪ !*

Biologens Läxhjälpsservice™ kan i första hand hjälpa till med uppsatsskrivning av div. sort - men inget uppdrag är för stort eller litet för våra Läxhjälpare™ !

Sådant vi exempelvis kan hjälpa Dig med är:

 • uppsatsstruktur och div. formalia
 • hitta goda källor till Din uppsats
 • referenssystem/bibliografi


Men enbart Din fantasi sätter gränserna för vad Biologens Läxhjälpsservice™ kan göra för just Dig !

OBS Detta är seriöst! OBS

* Nöjdhetsgarantin gäller enbart våra Läxhjälpare™.


Spana också in:


elverpigen: hej älskade läxhjälpare! jag har en geografiessä som hela mitt betyg hänger på att skriva färdigt till 30/5, får man hjälp eller
Sure thing! Du får gärna specificera vad just denna geografiessä ska handla om, så att jag kan börja googla runt efter relevant information (eller vad Du nu vill ha hjälp med). Vi kan ta allt via en kommunikationskanal av Ditt val. Mina förslag är dock:

 • Via den här tråden. Vi kan på så vis sprida det kunskapsutbyte som kommer att ske mellan oss. Delad glädje är dubbel glädje (och delad sorg är halv sorg) osv.
 • Via PM på UM. Lite mer privat men ändå en viss distans mellan kunden (Du) och Läxhjälparen™ (i detta fall: jag).
 • Via FB-chatten. Hey babe, där vet man aldrig vad som kan hända !!
 • Via IRC. Ett lite mer oldschoolalternativ, men fortfarande stabilt och bra. Speciellt om Du vill ha smidigheten av en chatt (FB) men med samma anonymitet som på UM.


Lounge: va fint lägligt denna kommer!!! ska tjoa om jag behöver hjälp
Vad bra att jag har tajmat rätt! Det är bara att hojta till om du vill ha hjälp med något Party

Biologen: Sure thing! Du får gärna specificera vad just denna geografiessä ska handla om,
KLIMAT
-Beskriv stora och lilla (sjö-landbris) vindsystemet
-Beskriv växthuseffekten

NATURRESURSER-Beskriv olja. hur och varför det uppstår, hur och varför det påverkarmiljön.

mellan KLIMAT och NATURRESURSER finns samband. Lyft fram samband.

MARKANVÄNDNING, LOKALISERING OCH DEMOGRAFI
-Beskriv svedjebruk, plantagejordbruk (osäker på det sista pga dålig handstil)
-Beskriv lokaliseringsteorin-Förklara varför Sveriges befolkning ser ut som den gör.

Inser när jag spaltar upp det att det inte är skitsvårt men jag har en psykisk sjukdom och tycker att allt som innebär påtvingad kreativitet är det jobbigaste någonsin och förstår inte texter jag läser. Tänker att klimat och naturresurserkan jagsäkert, är mer osäker på sista delen.

Lounge: kan du förklara hur man vet vilken ontologisk och epistemologisk ståndpunkt man besitter/har i sin uppsats
Rätt förenklat kan man säga att...

 • ...din ontologiska ståndpunkt är de antaganden du har om hur världen är konstituerad och fungerar.
 • ...din epistemologiska ståndpunkt är de antaganden du gör om hur vi införskaffar oss kunskap saker och ting.

Ett exempel på detta kan t.ex. vara relativismen som, i sin mest extrema form, hävdar att världen enbart är socialt konstruerad (ontologisk ståndpunkt) och att vi således inte kan nå kunskap om denna värld genom ren observation - då tolkning alltid är inblandat i en socialt konstruerad värld - och att vi istället/också måste se till dem begrepp vi använder för att tala om världen, vår kulturella bakgrund, osv. (epistemologisk ståndpunkt).

Biologen:
Rätt förenklat kan man säga att...

 • ...din ontologiska ståndpunkt är de antaganden du har om hur världen är konstituerad och fungerar.
 • ...din epistemologiska ståndpunkt är de antaganden du gör om hur vi införskaffar oss kunskap saker och ting.

Ett exempel på detta kan t.ex. vara relativismen som, i sin mest extrema form, hävdar att världen enbart är socialt konstruerad (ontologisk ståndpunkt) och att vi således inte kan nå kunskap om denna värld genom ren observation - då tolkning alltid är inblandat i en socialt konstruerad värld - och att vi istället/också måste se till dem begrepp vi använder för att tala om världen, vår kulturella bakgrund, osv. (epistemologisk ståndpunkt).
Jo, jag vet allt det där :-( läst två metodkurser. MEN JAG VET INTE VART JAG STÅR. Hur vet man det?

Lounge: kvalitativ innehållsanalys
Har ingen koll på just detta sedan tidigare, men det som står här låter rätt vettigt (det borde du kunna dubbelkolla mot din kurslitteratur också):

"[Innehållsanalys / Kvalitativ deskriptiv metod] är en empirisk-holistisk (kvalitativ) forskningsansats. "
 ~~~~ http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000067.shtml

"I viss mån handlar denna fråga om olika synsätt.[...] . Man kan säga att man tittar på verkligheten genom olika slags glasögon. [...]. En sorts glasögon, som kallas holistisk världsbild, ger bilden av en värld där allt hänger samman. Helheten är mer än summan av de ingående delarna [[ONTOLOGISK STÅNDPUNKT]]. Enligt detta synsätt får man missvisande resultat om man avgränsar en del av verkligheten och bara studerar den. [[EPISTEMOLOGISK STÅNDPUNK]]."

"Kännetecknande för studier utgående från den empirisk-holistiska kunskapsansatsen är att man inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Detta kräver en följsamhet gentemot det man studerar. Valet av metod kanske får ändras under projektets gång. Det man vill studera handlar ofta om kvaliteter och inte om antal, fördelningar eller exakta mätvärden. Resultatet kan vara ett antal nya aspekter på ett problem. För att beskriva hur patienter upplever hemsjukvård skulle man i en studie planerad utifrån att man valt empirisk-atomistisk kunskapsansats ha definierat ett antal svarsalternativ. Exempelvis mycket missnöjd, missnöjd, neutral, nöjd och mycket nöjd. Därefter skulle man ta fram hur stor andel patienter som anger svar i någon av dem fem fördefinierade kategorierna. I en studie utgående från empirisk-holistisk kunskapsansats skulle inga kategorier definieras i förväg. Undersökningen skulle leda fram till ett eller flera kategorier, men dessa skulle definieras först mot sista halvan av projektet. Sistnämnda typen av studier kan alltså beskriva nya kvaliteter av verkligheten som inte var kända förut."
~~~~ http://infovoice.se/fou/bok/10000002.shtml