Forumet - Någon som är bra på kemi?

Någon som är bra på kemi?

5533 0 46

Skulle vara tacksamt ifall någon kunde förklara hur man gör dessa två uppgifter. Jag har stirrat länge på de och försökt men kommer ingenvart. 

Ifall man har 2 mol utav ämne A och 1 mol av ämne B bildar detta 4 mol av ämne C. Vad är utbytet?

3 A + 2 B -> 2 C + D

Vid hindenburg explosionen krävdes det vätgas och syrgas för att det skulle bli en katastrof. Trycket var 101,3 kPa. Volymen som krävdes var 2.00 * 10^8 l. Temperaturen 25 celsius. 

Vad var totala energin som avgavs när hindenburg exploderades? 

2H2(g) O2(g) --> 2H20(l) + O2(g) Delta H = -576 kJ


Spana också in:


Anura: Ifall man har 2 mol utav ämne A och 1 mol av ämne B bildar detta 4 mol av ämne C. Vad är utbytet?

3 A + 2 B -> 2 C + D
vet inte
Anura: Vid hindenburg explosionen krävdes det vätgas och syrgas för att det skulle bli en katastrof. Trycket var 101,3 kPa. Volymen som krävdes var 2.00 * 10^8 l. Temperaturen 25 celsius.
Leta upp någon formel för att få fram vikten på vätgasen. Sen skalar du bara upp den här formeln:

Anura: 2H2(g) O2(g) --> 2H20(l) + O2(g) Delta H = -576 kJ

Du har ett prov med en okänd mäng kaliumfosfat(k3PO4) i vattenlösning. Du har obegränsad mängd av tre olika lösningar av ammoniumnitrat (NH4NO3), Aluminiumjodid(All3) resp magnesiumklorid (LiSO4). Om du blandar en av dessa lösningar med litiumkarbonatlösningen bildas en fällning. Om man torkar fällningen och väger den visar vågen på 0,254 g.

a) Skriv en balanserad reaktionsformel (inkludera även aggregationstillstånd) för den blandning där en fällning sker.

b) Hur stor var massan i kaliumfosfat? Ange svaret i mg.

Någon som kan hjälpa mig här. Jag behöver bara veta vilken av lösningarna som skapar en fällning det har jag svårt med.


Anura:

Du har ett prov med en okänd mäng kaliumfosfat(k3PO4) i vattenlösning. Du har obegränsad mängd av tre olika lösningar av ammoniumnitrat (NH4NO3), Aluminiumjodid(All3) resp magnesiumklorid (LiSO4). Om du blandar en av dessa lösningar med litiumkarbonatlösningen bildas en fällning. Om man torkar fällningen och väger den visar vågen på 0,254 g.

a) Skriv en balanserad reaktionsformel (inkludera även aggregationstillstånd) för den blandning där en fällning sker.

b) Hur stor var massan i kaliumfosfat? Ange svaret i mg.

Någon som kan hjälpa mig här. Jag behöver bara veta vilken av lösningarna som skapar en fällning det har jag svårt med.

Borde det inte vara aluminiumjodid som bildar fällningen. Magnesium är lätt joner och ammonium också om jag minns rätt.

Anura: Skulle vara tacksamt ifall någon kunde förklara hur man gör dessa två uppgifter. Jag har stirrat länge på de och försökt men kommer ingenvart. 

Ifall man har 2 mol utav ämne A och 1 mol av ämne B bildar detta 4 mol av ämne C. Vad är utbytet?

3 A + 2 B -> 2 C + D

Vid hindenburg explosionen krävdes det vätgas och syrgas för att det skulle bli en katastrof. Trycket var 101,3 kPa. Volymen som krävdes var 2.00 * 10^8 l. Temperaturen 25 celsius. 

Vad var totala energin som avgavs när hindenburg exploderades? 

2H2(g) O2(g) --> 2H20(l) + O2(g) Delta H = -576 kJ

34

Anura:
hur exakt ser man vilket ämne som de bildar fällning på?
Det kan man ju inte se utöver experiment. Men antar att du ska läsa i boken. Du vet ju att alla är lösta i vatten från börjar, de är alltså fria joner.  Då får du ta reda på vilka joner som inte tycker om att vara i jonformen. Till exempel hatar silverjonen att vara i löst form och bildar en fällning med det mesta. Det är nästan bara silvernitrat som löser sig. Det borde stå i kemiboken vilka ämnen som lätt löser upp sig. Jag tänkte som så att magnesium väldigt lätt oxiderar och därför borde de inte fällas ut. Aluminium oxiderar inte lika lätt.

Tennsoldat: . Det är nästan bara silvernitrat som löser sig. Det borde stå i kemiboken vilka ämnen som lätt löser upp sig.
De står att alla klorider är lösliga undantag är silverklorid, AgCl. De flesta sulfater är lösliga förutom bariumsulfat och blysulfat. Karbonater, fosfater och hydroxider är svårlösliga. K3PO4 är ju en fosfat men vem skall den bilda en fällning med?


Anura: Skulle vara tacksamt ifall någon kunde förklara hur man gör dessa två uppgifter. Jag har stirrat länge på de och försökt men kommer ingenvart. 

Ifall man har 2 mol utav ämne A och 1 mol av ämne B bildar detta 4 mol av ämne C. Vad är utbytet?

3 A + 2 B -> 2 C + D

Ja nu förstår jag denna fråga tror jag. Reaktionsformeln om du hade fått ett 100% utbyte hade sett ut såhär:

2 A + 1 B -> 4 C (Detta är det teoretiska utbytet, vad vi borde få teoretiskt)

Vi multiplicerar in så vi får samma molmängd på A och B i det teoretiska fallet som i det praktiska fallet.

2 A * 3/2 + 1 B * 3/2 -> 4 C * 3/2   =     3 A + 1,5 B -> 6 C

Här ser man att det är mängden A som begränsar. Med antalet 3 mol A så borde vi få 6 mol C. I praktiken blev det bara 2 mol C. För att få reda på effekten av utbytet så delar man den teoretiska mängden med den erhållna mängden, alltså:

2 C / 6 C = 33,3333 %

Det är så man borde göra om den formel du skrev sist är den faktiska mängden mol av C du fick.

Anura:
De står att alla klorider är lösliga undantag är silverklorid, AgCl. De flesta sulfater är lösliga förutom bariumsulfat och blysulfat. Karbonater, fosfater och hydroxider är svårlösliga. K3PO4 är ju en fosfat men vem skall den bilda en fällning med?
Jag tror du måste ha skrivit fel, det står magnesiumklorid (LiSO4), det är ju inte samma ämne?