Frågor och svar om orgasm

20 May 2001, 00:00 184
Annat, 0 år
Question


Vad är orgasm?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Orgasm är enligt min bedömning en lustfylld upplevelse kopplad till människans fortplantningsförmåga. Utan den skulle inte så värst många barn bli gjorda… Själva orgasmen är inget annat än nervretningar i kvinnans och mannens könsorgan vilka efter att ha blivit tillräckligt intensiva tolkas av ett centrum i hjärnan varifrån det går ut impulser som blir till våran behagliga upplevelse av att få orgasm.

Ska man sedan gå in på upplevelsen är den sannolikt individuell dvs skiljer sig lite från människa till människa precis som allt psykologiskt gör. Stress, förväntningar, stämning, hunger, törst, trötthet, problem, dagsformen, ens sexpartner, ja det mesta i livet kan påverka upplevelsen av orgasm. Och jag pratar inte om att det kan vara olika svårt att få orgasm, utan jag pratar om att styrkan i upplevelsen av orgasm kan variera från gång till gång.

Orgasmen har också ofta en lugnande och dämpande inverkan på människans psykiska tillstånd under en tid efteråt (individuellt hur länge).

Utebliven orgasm kan också tvärtom ha en stressande och irriterande inverkan på människans psykiska tillstånd.
Sedan har jag i mitt arbete och även privat stött på en rad olika uppfattningar om vilken betydelse orgasm har i olika människors liv, men det tänker jag inte gå in på i det här svaret. Jag kan väl bara säga att orgasmen är en sådan speciell och unik upplevelse att många liksom psykologiskt laddar upp den med olika typer av betydelse, värde, mening osv så att orgasmen kan upplevas som en mängd olika saker eller tillstånd.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar