Frågor och svar om allmänt

25 May 2001, 00:00 323
Annat, 0 år
Question


Hur långt efter påbörjad graviditet kan man gora en abort?

Svar

Nuvarande abortlagstiftning innebär för kvinnan att hon fram till och med graviditetsvecka 18 själv avgör om hon vill ha abort utförd. Efter graviditetsvecka 18 måste en särskild prövning och ansökan till Socialstyrelsen göras.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar