Frågor och svar om skola

20 Jun 2001, 00:00 407
Annat, 0 år
Question


Hej, jag är intresserad att utbilda mig till sjuksköterska och undrar vad en sådan har för arbetsuppgifter på en ungdomsmottagning. Är lite känslig för blod så det vore ju bra om det mest rör sig om rådgivning. Man måste inte göra gynekologiska undersökningar som allmän sjuksköterska på en u-mottagning va? Är väldigt intresserad av att ge råd i hälsofrågor så har oxå tänkt på att jobba på sjukvårds-upplysningen. Vet du om det är den vanliga sjuksköterske-utbildningen som gäller då? Och har du någon aning om den här tele-rådgivningen kommer fortsätta finnas framöver? En sista fråga, vad gör en arbetsterapeut inom psykiatrisk rehab?

Svar

Hej!

För att jobba som sjuksköterska, oavsett område man jobbar inom, måste man gå sjuksköterskeprogrammet. Den utbildningen är på 120 poäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier, och finns på de flesta högskoleorter i Sverige. Där får man lära sig att ta prover av olika slag, även blodprover. Jag tror att om man är intresserad av att jobba som sjuksköterska, kommer man snart över känslighet mot blod och annat som har med jobbet att göra. Att man sedan specialiserar sig, som för din del med rådgivning, är ett val man tar efter utbildningen, när man söker jobb.

Man gör inte gynundersökningar som allmän sjuksköterska, det är barnmorska eller gynekolog/ läkare som gör det. Som allmän sjuksköterska på en ungdomsmottagning handlar det mycket om rådgivning, både vid besök och i telefon. Man tar även prover av olika slag och är med vid gynundersökningar, dock utan att göra undersökningen själv. Du är intresserad av att jobba med rådgivning och det har man på alla sjukhus och vissa vårdcentraler. För att kunna göra ett bra jobb som rådgivare inom sjukvården bör man vara sjuksköterska så att man kan ge bra svar till dem som frågar. Man ska sedan rapportera till läkare och då är det också viktigt att kunna det man talar om.

Jag har ingen aning hur det kommer att se ut i framtiden, men jag tror att det är en verksamhet som måste finnas. Vi som patienter ska inte behöva åka till akuten eller vårdcentralen om vi kan få råd om hur vi ska göra per telefon. Man avlastar på det sättet akutmottagningarna på sjukhusen, genom att man får besked om vad man kan göra hemma. Jag som mamma till två små barn tycker det är jättebra att kunna ringa dit och få tips om vad jag kan göra och vad jag ska kolla efter när mina barn eller någon annan i familjen är sjuk.

Så till din sista fråga om arbetsterapeuten. En arbetsterapeut ska hjälpa den enskilda människan, trots hennes sjukdom eller skada, att på bästa sätt kunna utveckla och ta tillvara sina resurser för att uppnå livstillfredställelse och självständighet i sitt dagliga liv. Arbetsterapeuter finns, och behövs, både inom fysisk och psykisk rehabilitering. Skillnaden är så klart att det handlar om fysiska eller psykiska handikapp. Man ska tillsammans med patienten komma fram till en arbetsmetod som gör att patienten kan komma tillbaka till arbetslivet eller ett bra vardagligt liv.

Lycka till

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar