Frågor och svar om preventivmedel

17 Jul 2001, 00:00 247
Tjej, 0 år
Question


Vad är för- o nackdelar med en spiral?

Svar

Hej, det finns olika slags spiraler, här kommer lite information.

#Kopparspiral
Fördelar: Tillför inget hormon till kroppen, mekaniskt skydd, säker metod ( 0,7 - 5% risk för graviditet beräknat per 100 kvinnor under ett år ). Kan användas 5 - 10 år utan att bytas beroende på vilken spiral som används.

Nackdelar: I regel kraftigare och mera långdragen mens, mera mens ont, risk för ev. infektion i livmodern speciellt hos kvinnor som ej varit gravida. Utstötningsrisk cirka 5%.

#Hormonspiral
Fördelar: Lien mens, låg dos av hormon - gestagen, hög säkerhet, ( 0,2 - 0,6 % graviditetsrisk ), mindre mens ont, något lägre risk för ev. infektioner,

Nackdelar: Småblödningar och långdragen ( liten i mängd ) mens 2 - 3 månader efter insättningen, utstötningsrisk cirka 5%, biverkningar av hormonet Gestagen är liten risk cirka 1 %, ex.vis acne, humörsförändringar.

För mera information tag kontakt med din ungdomsmottagning.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar