Frågor och svar om bibeln

2 Jun 2013, 15:33 164
Kille, 25 år
Question


När inträffar detta med tanke på hur världen ser ut ?
Upp 11:18
”Men nationerna blev vreda , och din egen vrede kom, och den fastställda tiden, då de döda skall bli dömda och då du skall ge lönen åt dina slavar profeterna och åt de heliga och åt dem som fruktar ditt namn, de små och de stora, och störta dem i fördärvet som fördärvar * jorden.” genomfördärvar. Jmf Upp 21:3 - 5
* Ordagrant ständigt

2 Petrus 3:7
”Men genom samma ord är de himlar och den jord som nu finns sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga människorna skall dömas och förintas”

Svar
Karin Borgström
Diakon, Fryshuskyrkan

"Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.".  Läs gärna :  Matt 24:15-44.     

Som jag förstår det kommer vi aldrig kunna veta i förväg, utan det gäller att leva så att man  alltid är beredd på att Jesus skall komma tillbaka till jorden!  Det vill säga: ta alla chanser att leva kärleksfullt, och göra det bästa möjliga av varje stund vi får.

Människor har under de senaste 2000 åren  om och om igen tyckt sig se tecken på att den yttersta tiden nu är nära,  men det gamla ordspråket: människan spår, men Gud rår (=råder) verkar vara det som ännu gäller!  Vi får helt enkelt vänta och se.........

 Allt gott!

Karin 

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar