Stöd & Svar

9 May 2013, 09:25 198
Tjej, 15 år
Question


Vad ska man göra om man har fått en kommentar om sitt utseende som är ganska dåligt

Svar
Sara Ek
Sociolog, Addgender

Hej! Vad var det för typ av kommentar? Var det muntligt, alltså något som någon sa till dig eller var det skrivet på exempelvis Facebook? Rent generellt tycker jag att man ska tala om att man inte uppskattar och inte accepterar den negativa kommentaren, oavsett vart det sker. Om kommentarerna kommer ofta, och kommer från samma person trots att du talat om att du vill att personen ska sluta, så tycker jag du ska be någon om hjälp. Det kan vara en förälder, lärare, syskon eller någon annan du litar på. Tillsammans kan ni prata om vad ni kan göra, för det kan vara stor skillnad beroende på om det sker i skolan, eller som sagt på Facebook eller något liknande forum på nätet. Om de negativa kommentarerna har med exempelvis med ditt kön, din etnicitet, religion, sexuell läggning kan det handla om trakasserier och då är det olagligt enligt diskrimineringslagen. Vad som räknas som trakasserier kan du läsa mer om här: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Skolornas-arbete-vid-diskriminering-och-annan-krankande-behandling/Krankningar-trakasserier-och-mobbning/

Hälsningar

Sara

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar