Stöd & Svar

29 Mar 2017, 16:43 406
Tjej, 18 år
Question


hur mycket kostar det att få barn?

Svar
Jens Magnusson
Privatekonom, SEB

Hej! Bra men svår fråga. Det beror alldeles på vad man menar. Att bli gravid, att vara gravid och att föda kostar i princip ingenting, förutom att det sannolikt krävs lite nya kläder när magen växer. I Sverige är till exempel de regelbundna besöken på Barnavårdscentralen kostnadsfria och själva sjukhusvistelsen i samband med förlossningen kostar inte heller någonting. Så om du menar vad det kostar att få barn som i att föda barn så är det nästintill gratis.

Men antagligen undrar du vad det kostar att ha barn och vara förälder i ett längre perspektiv och då är det en helt annan femma. Vi på SEB har gjort beräkningar på vad den ungefärliga kostnaden kan bli fram till dess att barnet blir myndigt och fyller 18 år. Till att börja med kostar det att vara föräldraledig eftersom ersättningen oftast är lägre än arbetsinkomsten. Till detta kommer det diverse engångskostnader i samband med att första barnet är nyfött. Dessa kostnader är alltifrån barnvagn och skötbord till nya och utökade försäkringar. Man får även räkna med att matkostnaderna ökar och att det tillkommer kostnader för saker som till exempel går sönder eller behöver bytas ut. När barnet blir äldre och börjar på förskola och skola så ökar matkostnaderna och inköp av nya kläder till både vardags och eventuella fritidsaktiviteter. Ju äldre barnet blir desto större blir också utgifter för extra nöjen och semesterresor. Något man ska komma ihåg är att ni som föräldrar får barnbidrag upp till att barnet är 16 år. Därefter övergår barnbidraget till studiebidrag som betalas ut till barnet. Barnbidraget för ett barnligger idag på 1 050 kronor i månaden. De totala kostnaderna kan såklart variera från barn till barn och beroende på vilka ekonomiska möjligheter familjen har. Fritidsaktiviteter, val av barnomsorg och klädinköp och annat kan förstås variera och till vissa delar kan de även påverkas av föräldrarna. Men i vår uträkning kommer vi fram till att den totala kostnaden hamnar på cirka 1,3 miljoner kronor upp till 18 årsdagen, d.v.s. strax över 72 000 kronor per år. Men kom ihåg att detta endast är en ungefärlig uppskattning och att det i hög grad kan variera både mellan familjer och barn.

Jens

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Ställ en egen fråga till mig

Visa mina övriga svar