Stöd & Svar

3 Apr 2018, 10:18 176
Tjej, 12 år
Question


Hej, vad är finans och kapital?

Svar
Jens Magnusson
Privatekonom, SEB

Hej, 

Tack för din fråga!

Finans är ett brett ämne med många olika definitioner. En vanlig definition är att finans är ämnet som undersöker hur till exempel stater, företag och organisationer skaffar, allokerar och använder kapital och sina begränsade resurser. När man läser ämnet Finans på universitetet ingår inte bara kurser i aktiekunskap och företagsekonomi utan även organisationsstyrning där fokus ligger på hur man med knappa resurser uppnår bästa möjliga resultat inom just stater, företag, organisationer.  

Kapital är även det ett brett begrepp och innebörden har förändrats genom historien. I dag har begreppet vidgats och innefattar alla typer tillgångar som kan ge avkastning. Om man breddar begreppet kapital till kapitalism så kan man säga att kapital är tillgångarna i det ekonomiska systemet, där kapitalet (tillgångarna) ägs och styrs av privata aktörer, individer eller numera också staten. 

Hoppas detta gav svar på dina frågor. 

Hör av dig annars! 

Vänligen

Jens

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Ställ en egen fråga till mig

Visa mina övriga svar