Frågor och svar om symtom - vad är det?

17 Oct 2000, 00:00 184
Svar

Symtom är ett uttryck för ändringar (naturligt eller onaturligt) i kroppen. Med andra ord, "så brukar det ju inte vara"! Som regel kan symtom eller symtomen vara kortvariga, obetydliga och självbegränsande. Andra gånger kan de vara långvariga, plågsamma eller allvarliga. Den fysiska upplevelsen samt den känslomässiga reaktionen avgör hur vi som personer reagerar på symtom.

Alltså, följande påverkar hur symtom upplevs och tolkas:
* Typ av symtom
* Identiteten på symtomen
* Varaktigheten på symtomen
* Synliga förändringar på symtomen

Symtom från organ som uppfattas som speciellt viktiga, t.ex. huvudet, ögonen, hjärtat eller könsorgan blir tillagda större vikt än symtom från andra kroppsdelar som t.ex. foten eller magen.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar