Frågor och svar om samlag

9 Jun 2002, 16:20 161
Tjej, 0 år
Question


Vilken är medelåldern för att ha sex för killar respektive tjejer?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Jag har inte hittat någon undersökning som anger medelvärdet dvs, summan av alla undersökningsdeltagares debutålder, dividerat med antalet deltagare. Däremot har jag funnit en undersökning på RFSU:s hemsida där man redovisar en stor undervisning av svenska folkets sexualvanor som gjordes 1996, och som redovisar medianvärdet när det gäller killar och tjejers debutålder. Medianvärdet är det värde som är i mitten av allas debutålder när man sorterar som efter ordning. Säg som exempel att det bara var fem deltagare i undersökningen (det var egentligen 2810). Om då en var 15,0 år, nästa var 15,4 år, nästa var 16,1 år, nästa var 17.2 år och den sista var 18.3 år, så får vi ordningen:
15,0 15,4 16,1 17,2 18,3
när vi radar upp dom.
Medianvärdet är då det mittersta värdet, i det här fallet 16,1. När man gör statistik så använder man ofta medianvärdet istället för medelvärdet eftersom det är mer rättvisande då det inte påverkas av om någon av undersökningsdeltagarna tex skulle ha gjort debut vid extrem låg, eller extrem hög ålder, vilket skulle ha påverkat medelvärdet i högre grad. Detta kan vara lite knepigt att förstå men jag vill ändå ge en liten förklaring av skillnaderna.
Nåväl, medianvärdet för killar i åldersgruppen 18-24 år var 16,4 år, emedan medianvärdet för tjejer i samma åldersgrupp var 16,9 år. Intressant i undersökningen var att dom som nu var mellan 66-74 år gjorde sin debut mycket senare. Medianvärdet för männen i den åldersgruppen var 19,1 år och för kvinnorna 18,1 år.
Du kan själv gå in på RFSU:s hemsida under länken statistik om du vill veta mer.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar