Frågor och svar om att gå i samtalsbehandling

5 Aug 2002, 15:27 428
Annat, 0 år
Question


Hej!jag går hos kurator sedan 2 veckor,om jag berättar för henne att jag ska begå självmord och att jag har försökt ett antal ggr men misslyckats,kan hon då sätta dit mej,asså sätta in mej på psyk?
Jag har hört att om man tror att personen kan skada sej själv eller andra så kan tvångsvården komma in,är det sant?
Och,om kuratorn har tystnadsplikt och vet att jag kanske är en fara för mej själv,kan hon då be om hjälp utifrån? Hon ska ju va tyst om det jag berättar,eller?
Och vad jag vet så kan hon och min läkare läsa det vi pratar om,men har den läkaren också tystnadsplikt?...
hjälp? Ingen vet vem jag är egentlingen,och ingen i familjen ska få veta att jag är den jag är, att jag skär mej,att jag spyr,har försökt begå självmord...etc,etc.

jätte tacksam för svar

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Nu kommer jag svara på din fråga både rent genrellt, men också lite mer specifikt just för dig.

Rent generellt är det så att kuratorn har tystnadsplikt, men ska slå larm om hon bedömer att patientens, eller annans liv är i fara. Då kopplas läkare och eventuellt psykolog in för att göra en ytterligare bedömning, men det är till slut läkaren som begär i länsrätten att få tvångsvårda patienten. Det kan aldrig en kurator göra. Samtlig vårdpersonal har tystnadsplikt och när det gäller journaler så är det ett arbetsredskap för vårdpersonal som används för att klara av arbetet med dom egna patietenterna, där många har kontakt med tex både läkare och psykolog/kurator. Detta betyder att man läser det som behövs i dom journaler som berör ens egna patienter, men att alla som träffar just den patienten har tystnadsplikt utåt.
Detta är vad som gäller rent genrellt och nu ska jag därför svara lite mer specifikt när det gäller dig.

Det är inte helt ovanligt att kuratorn och psykologens patienter har gjort ett flertal självmordsförsök och även planerar att göra nya, så i det fallet är du inte ensam eller konstig på något sätt. Skulle du berätta för din kurator om att du försökt begå självmord tidigare och även att du funderar på det nu, så är det inte så att hon automatiskt skulle börja dra igång några försök att tvångsvårda dig. Oftast går det istället till så att ni två tillsammans pratar om dom här självmordsförsöken och hur du tänker just nu kring det här med att ta ditt liv. Och just i det samtalet har hon en chans att lära känna dig och förstå hur du tänker, vilket faktiskt är en förutsättning för att hon skall kunna hjälpa dig. Det här kan man hålla på och prata om ganska länge och det är självklart en bedömningsfråga från fall till fall om det är aktuellt med tvångsvård, men inte förrän din kurator uppfattar det som en AKUT fara för ditt liv skulle hon börja fundera över sådana åtgärder. Sedan är det ju faktiskt så att din kurator i första hand sannolikt skulle försöka övertala dig till att lägga in dig ifall hon uppfattade läget som akut. Tvångsvård är absolut sista utvägen när ingen annan möjlighet finns, så du ska veta att det är inget som man tar lätt på inom vården.
Nu har jag svarat lite mer vad som kan gälla för din del, men mitt egentliga råd till dig är att ta upp detta med din kurator nästa gång ni träffas. Fråga henne helt enkelt hur hon skulle reagera ifall du tex sade att du ville ta livet av dig. Fråga henne också om tystnadsplikten, hur hon ser på den och vad som skulle kunna få henne att bryta den. Säg också till henne att du är rädd för att berätta vissa saker för du tror att hon skall få dig inlagd då.
Allt detta kan du, och bör du, ta upp med henne. Man har som patient rätt att ställa alla dom här frågorna, och ställa dom tills man har fått svar som man känner sig trygg med. För all samtalsbehandling bygger på att man känner förtroende för den man pratar med och därför är faktiskt denna typen av frågor oerhört viktiga att diskutera, speciellt när man är i början av en samtalskontakt och inte känner varandra så bra. Så även om jag kan ge dig vissa svar, så är det ändå så att det är en bedömningsfråga och därför skall man prata om sådana här saker med sin kurator eller psykolog så man vet hur den personen ser på det hela och vilka bedömningar hon/han gör.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar