Frågor och svar om plugga utomlands

9 Aug 2002, 12:01 374
Annat, 0 år
Question


Kan man jobba i andra EU-länder om man utbildar sig till lärare i Sverige?

Svar

Arbetsmarkanden är fri inom EU för EU-medborgare. Det som kan göra det svårt att jobba som lärare är att man har olika krav i olika länder, mycket beroende på att skolsystemen ser olika ut på alla stadier. Men har man språkkunskaper för det land man tänker sig att jobba i, tror jag att det nog ska gå att få jobb. Likaså om man i sin utbildning har kombinationer som är gångbara utomlands, exempelvis språk och naturvetenskapliga ämnen.

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar