Frågor och svar om gymnasiet

9 Aug 2002, 12:14 511
Annat, 0 år
Question


Jag undrar vad som händer om jag har mer än 2500 p, men ig i en del av kurserna. Räknar jag då ut mitt snittbetyg genom att ta bort de sämsta kurser som ligger över 2500 p?

Svar

Man kan laborera en del med sitt slutbetyg om man har mer än 2500 poäng. Ett slutbetyg ska omfatta 2500 poäng. Du kan flytta över kurser, utöver de 2500, till ett samlat betygsdokument om det är kurser som EJ ingår i programmet, dvs de kurser du kan flytta över kan inte vara gemensamma karaktärsämneskurser eller kärnämneskurser. I regel är det kurser som du valt inom Individuellt val samt valbara kurser inom programmet som du kan flytta över. Du ska ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på din skola och höra efter hur du kan få hjälp. Han/hon kan också hjälpa dig att räkna ut ditt medelbetyg. I ansökningskatalogen som VHS gett ut står det också beskrivet hur du kan räkna ut ditt medelbetyg, men också hur de gör, vilka betyg som räknas m.m.

De flesta gymnasieskolor är uppkopplade till en gemensam databas där VHS kan gå in och hämta betyg för de som sökt till någon utbildning där VHS har hand om ansökningarna. Är det så att du sökt en utbildning som startar nu i höst, och att din gymnasieskola deltar i databasen, är redan ditt betyg hos VHS.

Hoppas att jag klargjort en del för dig.

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar