Frågor och svar om familj

20 Aug 2002, 13:15 212
Annat, 0 år
Question


Hej! Min flickvän är på väg att bryta ihop! Hon är 17 år och hennes mamma kontrollerar hennes liv helt och hållet. Hon säger ständigt att hon är dålig och att hon måste lyda sin mamma! Hon är fruktansvärt sträng och bryr sig inte om min flickväns känslor det minsta bara hon får bestämma så tycker hon allt är som det ska! Min flickvän mår skitdåligt hemma hon vill aldrig åka hem men känner sig tvungen! Min fråga är om en förälder verkligen får bestämma precis hur d vill tills barnet fyllt 18 eller finns det gränser! Jag merar man måste ju tänka på hur sitt barn mår också! Kan hon flytta hemifrån och kan hon få någon ekonomisk hjälp i så fall??

Det är kris! Snälla svara
Tack på förhand

Svar
Bo Westholm
Psykolog

I princip så bestämmer föräldern över barnet tills barnet blivit myndigt, men självklart får inte föräldrar bete sig hur som helst för det. I dom fall där föräldrarnas behandling kan definieras som fysisk eller psykisk misshandel, eller när föräldrarnas beteende på något sätt skadar barnet i dess utveckling, så kan socialtjänsten gripa in. I första hand brukar man då försöka stödja föräldrarna till att bli bättre på att tillgodose barnets behov, förutom i dom fall när det är så allvarligt att man måste flytta barnet ifrån föräldrarnas vård.
Nu vet jag inte hur din flickväns situation skulle bedömas, men det är självklart allvarligt om hon mår så dåligt att hon inte vill gå hem. Det hon eller ni tillsammans kan göra är ju dels att försöka prata med hennes mamma och se om det inte finns något utrymme för att hon skall ändra sitt beteende och släppa efter lite mer. Men funkar inte det så kan hon eller ni vända er till tex Ungdomsmottagningen och prata med kuratorn där. Ni kan även gå till skolkuratorn eller skolpsykologen om ni har någon sådan på skolan. Dom kan ge främst din flickvän stöd och hjälp i vad hon kan göra, och eventuellt kalla mamman till samtal också. Dom kan även hjälpa till med att kontakta socialförvaltningen om dom bedömer situationen som så allvarlig att din tjej måste få hjälp att flytta eller att man på andra sätt skall gå in med åtgärder för att förbättra din tjejs hemsituation.
Ett annat alternativ är att ni ringer direkt till socialtjänsten och ber att få en tid hos en socialsekreterare som jobbar med familjer. Ring kommunens växel så kopplar dom er. Det är dom som bl a beslutar om ekonomiskt stöd för att flytta om dom bedömer att situationen kräver det. Men först gör dom en utredning för att ta reda på hur situationen ser ut och för att komma fram till vad som är vettigast att göra. Sedan har dom olika stödåtgärder som dom kan sätta in och som kan göra att situationen blir bättre för din flickvän.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar