Frågor och svar om att gå i samtalsbehandling

21 Aug 2002, 13:54 128
Tjej, 0 år
Question


Hej! Jag har under mycket lång tid varit mer ellér mindre deprimerad, på senare tid allt oftare. Det har nu gått så långt att jag måste få hjälp med det jag går igenom. Jag vet varför ju varför jag fått dålig självkänsla, grundar sig i barndomen, men vet inte hur jag ska komma över det. Jag undrar vem jag ska vända mig till? jag tror inte en kurator är rätt person då det är allvarligare än så och jag vill inte slussas runt till olika personer. Jag har redan mycket svårt att prata om det jag varit med om och skulle inte klara av det.
Om man får hjälp av någon, kan man till en början skriva ner vad man känner? Jag tror inte jag skulle klara av att prata med vem som helst om detta...
Mvh

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Du kan söka dig till öppenvårdspsykiatrin (vuxensidan om du är 18 eller äldre) och få en psykologkontakt där. Du hittar dom på dom blå sidorna i telefonkatalogen. Fördelen med att gå till psykiatrin är att det är mycket billigare än att gå privat. Du kan själv fråga vad det kostar när du ringer. Sedan är det ju också så att det finns både läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer som vidareutbildat sig till legitimerade psykoterapeuter. Dom finns oftast också inom psykiatrin, alternativt vid privata mottagningar, och det är också en möjlighet för dig. Du kan fråga vilka yrkeskompetenser som finns när du ringer. Du kan också begära att få en viss kompetens. Men ibland kan det vara så att det är väldigt lång kö till vissa yrkesgrupper, varför man ändå kan välja ett annat alternativ för att få en tid snabbare.
Det kan också vara lite olika hur man jobbar på dom olika mottagningarna. Ibland har man nämligen några personer som träffar alla nya patienter för att göra en bedömning av problematiken och vilken hjälp som bör sättas in. Därefter kan man få ett förslag på hur den fortsatta behandlingen kan se ut. Men allt detta kan du fråga om när du ringer till mottagningen så du vet vad som gäller på din mottagning. Väljer du ett privat alternativ så väljer du ju helt själv vem du vill gå till och dom hittar du på Gula sidorna i telefonkatalogen under ”Psykologer- legitimerade” alternativ ”Psykoterapeuter-legitimerade”. Där kan du ofta även hitta olika alternativa behandlingsformer. Men huruvida dessa är bra eller dåliga kan jag inte uttala mig om, men dom är inte legitimerade av Socialstyrelsen som är den formella svenska utfärdaren av legitimationer för sjukvårdspersonal. Det betyder att dessa personer inte står under Socialstyrelsens tillsyn, varför man inte kan garantera att dom följer vetenskap och beprövad erfarenhet, eller att dom inte bryter mot lagar och etiska regler som normalt gäller för legitimerad sjukvårdspersonal.

När det sedan gäller din andra fråga så kan du mycket väl skriva ner vad du känner och använda det i terapin. När du får din första tid kan du själv ta upp att du har svårt att uttrycka dig och säga vad du känner, och berätta att du skulle vilja skriva till att börja med. Har du även svårt att uttrycka denna önskan kan du skriva ner den också om du vill och ta med dig detta till ditt första möte med terapeuten.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar