Frågor och svar om eksem

3 Mar 2001, 00:00 276
Annat, 0 år
Question
Svar

Det finns två olika typer av allergisk reaktion.
#Den snabba allergiska reaktionen
Det finns normalt i kroppen vissa äggviteämnen s.k. immunoglobulin som på olika sätt används i försvarsmekanismen. En immunoglobulin typ är IgE (Immunoglobulin E) och som finns i små mängder cirkulerande i blodet. Vid allergi reagerar IgE genom ett komplicerat samspel med en annan kroppsegen cell som heter mastceller, som bl.a. finns i kroppens olika vävnader och som bl.a. innehåller histamin. Om en person kommer i upprepad kontakt med något allergiframkallande ämne som kallas för allergen, då ökar koncentrationen av IgE i blodet som är riktad just mot detta allergen. Dessa IgE fäster sig på ytan av mastcellerna. Ännu har personen inga som helst symtom men han/hon håller på att bli överkänslig ( sensibilisering). Nästa gång han/hon utsätts för samma allergen och allergenet når IgE som har fäst sig på mastcellytan, startas en explosiv tömning av dessa cellers innehåll (histamin) utav allergireaktions-utlösande faktorer som sprids i vävnader utanför samt inuti blodbanan. En allergisk reaktion är nu ett faktum. Den utsatta personen får symtom och blir sjuk. Symtomen varierar beroende på var den allergiska reaktionen sker. Själva sjukdomen beskrivs vidare utifrån de organ i kroppen som drabbas.

#Den fördröjda allergiska reaktionen.
Detta är t.ex. allergiska reaktioner i huden. Som exempelvis eksem. Allergenet är här oftast metaller, ex. nickel och krom, som vid långvarig kontakt kan tränga in i huden och ge överkänslighet. Denna form av allergi är inte IgE förmedlad. Den fördröjda allergiska reaktionen kallas också för kontaktallergi.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar