Frågor och svar om lärare

30 Sep 2002, 10:11 178
Tjej, 0 år
Question


Häjj!! jag känner att jag är ganska bra på vissa ämnen. Men nu i åttan när vi bytt en del lärare så känns det svårare för de har andra inlärnigsmetoder bland annat... Det gör det hela svårare. T.ex. en lärare har inte svenskt ur sprung så man hör inte riktigt vad hon säger ibland och så är hon jätte sträng hon har dåligt inlärnings sätt. När hon pratar och berättar känner jag att det är väldigt svårt att bli bra på denna grej för att man inte hör/fattar vad hon säger. DEtta känns som en hake nu när det är betyg. Vad ska jag göra vill kunna få VG i So åckså... Kram

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det kan självklart vara känsligt för en lärare att få kritik för sitt sätt att lära ut, och i det här fallet kan det vara extra känsligt då du inte heller förstår lärarens svenska ordentligt. Men nu är det så att lärarna är till för eleverna och inte tvärtom, varför jag inte tycker att du skall acceptera läget som det är. Om du känner att du vågar tycker jag därför att du skall prata med läraren ifråga och säga hur du upplever det. Du kan tex be henne att hon pratar lite långsammare för att du skall kunna uppfatta henne. Vidare så tycker jag att du kan fråga henne vad du skall kunna göra för att få VG av henne, då detta är ditt mål.
Hjälper inte detta, eller om du helt enkelt inte vågar prata med henne om det här så tycker jag att du skall vända dig till din klassföreståndare. Hon/han har ett ansvar att vidta åtgärder i ett sådant här läge och det kan du kräva av henne/honom att hon/han också gör. Jag skriver att du kan kräva, men hoppas samtidigt att du inte skall behöva ta i så hårt utan att dina lärare själva inser att något måste göras. Men jag är tyvärr medveten om svårigheterna med att blanda sig i en lärarkollegas arbete och hur känsligt detta kan vara, varför det finns en chans att din klassföreståndare försöker sopa problemet under mattan.

Ytterligare alternativ du har är att prata med dina föräldrar och låta dom agera i detta. Dom kan tex ta kontakt med den lärare du har problem med eller din klassföreståndare. Hjälper inget av detta kan dom även kontakta rektorn som i sista hand är ansvarig för att alla elever skall ha en chans att kunna lära sig det som krävs. Självklart kan du även på egen hand vända dig direkt till rektorn, alternativt kan du faktiskt ta hjälp av elevrådet. Dom borde också kunna hjälpa till i detta om det nu inte löser sig direkt.

Som du märker finns det många vägar att gå, varför du får fundera över hur du vill göra. Men det är helt rätt att du inte nöjer dig med en dålig inlärningssituation då det är din framtid det handlar om.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar