Frågor och svar om lärare

9 Oct 2002, 07:42 1390
Tjej, 0 år
Question


jag ska börja med och säga att jag är bisexuell och är 18. jag har blivit kär i en tjej. Det är inte så ovanligt jag har varit det tidigare men den här gången så blev det en mycke äldre, hon är min lärare och är 28. Jag vet att jag är kär men jag vet inget om hennes känslor förutom dom blickar vi växlar och sättet hon rör vid mig men betyder det något överhuvud taget? kan en lärare ha känslor för en elev? Och det är väll olagligt att en elev och en lärare har ett förhållande, eller? Jag är kär, kan faktiskt inte rå för det, jag skulle så mycket gärna vilja att det blev vi men hur. hjälp mig, ge mig några tips, information. jag skulle behöva det.

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det händer ju emellanåt att någon elev blir kär i sin lärare. Och om vi nu bortser från dom situationerna då yngre elever blir väldigt förtjusta i någon lärare, vilket inte brukar leda till några större svårigheter, så kan det vara svårt att hantera den typen av känslor om dom är av det mer seriösa slaget. Anledningen till att det är svårt är att det är en omöjlig kärlek så länge man går i skolan, och oftast även efteråt också.

När man går i skolan så spenderar man ju mycket tid tillsammans med sina lärare. Man utvecklar också ibland en nära relation till dom lärare som man kommer bra överens med, då man ofta tillbringar flera år tillsammans i klassrummet. För många är lärar-elev relationen den första djupa relationen man utvecklat tillsammans med någon vuxen människa utanför den egna familjen (i vissa lägen är det faktiskt den enda djupa relationen med en vuxen). Och det är som jag sade, en relation som ofta varar under flera år, varför man med tiden lär känna varandra på ett sätt som man inte gör med så många andra.
När vi då pratar om gymnasieelever som är på väg in i vuxenlivet, så finns det självklart en risk att elevens känslor för läraren lämnar det vänskapliga planet och mer lutar åt kärlek. Speciellt vanligt är detta när åldersskillnaden inte är jättestor mellan lärare och elev.

Men elever och lärare är inte vilka två vuxna människor som helst även om eleven är myndig. Eleven går i skolan och befinner sig i en beroeendesituation, dvs eleven är beroende av läraren för att få dom kunskaper som hon/han behöver i livet, eleven får betyg av sin lärare, vilket i mångt och mycket avgör vilka jobb han/hon kan få, eller vilken högskola han/hon kommer in på. Vidare så får man förutsätta att läraren har en mognad på grund av sin ålder och erfarenhet som eleven inte har, varför läraren även där har ett övertag på eleven. Allt detta sammantaget gör att man bestämt att kärleksrelationer mellan lärare och elev inte är tillåtna i skolan då det är direkt olämpligt för någon vuxen att ha ett förhållande med någon som står i en direkt beroendeställning till en. Och i första hand så är det läraren som brister i sin yrkesroll, och som råkar illa ut om hon/han ändå inleder ett förhållande med en elev, vilket är väldigt ovanligt att det händer.

Därför är det en ganska omöjlig sits du sitter i, och du kan inte ens med bästa vilja i världen ändra på det faktum att den du är kär i är din lärare och inte tillgänglig för ett förhållande. Därmed inte sagt att det är helt omöjligt för en lärare att ha känslor för en elev, vilket var en av dina frågor, men det är väldigt ovanligt. Vanligtvis betyder blickar och kroppslig beröring av en lärare att hon/han bryr sig om eleven, och tycker om henne/honom på ett lärare-elev sätt, och inte på ett vuxen-vuxen sätt. Men det kan vara lätt för eleven att tolka det på ett annat sätt ibland.

Det du kan göra är tex att vänta ut det hela. Antingen blir det så att dina känslor lägger sig, och du träffar med tiden någon annan som du blir kär i istället, eller så kvarstår dina känslor även efter att du avslutat din gymnasiutbildning. Men jag skulle inte tro att det är speciellt sannolikt att din lärare skulle bli intresserad i efterhand heller, då dom flesta lärare inte har denna typen av känslor för sina elever, och inte kan tänka sig att ha ett förhållande med varken nuvarande eller gamla elever. Men om ditt intresse kvarstår efter några år och du avslutat din utbildning så finns i alla fall inga formella hinder för att du försöker visa ditt intresse.
Annars råder jag dig istället till att jobba på att komma över den här kärleken. För det är ju oerhört jobbigt att gå och vänta på något som ändå sannolikt aldrig kommer att bli som man vill. Gör du det så har du en tuff tid framför dig med att försöka komma över en olycklig kärlek, och det är inte lätt för någon, vare sig man är kär i en lärare eller någon jämnårig.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar