Frågor och svar om allmänt om hudsjukdomar

23 Sep 2000, 00:00 211
Annat, 0 år
Question


Vilka frågor ställer läkaren när han/hon skall ställa diagnos vid en ev. hudsjukdom?

Svar

1. Finns det utslag? Var i kroppen och i vilken utbredning?
2. Hur länge har patienten haft utslagen? Har utslagen förändrat sig?
3. Förekommer klåda samtidigt? Finns det andra förekommande symtom, t.ex. feber?
4. Har patienten tidigare haft liknande symtom?
5. Är det andra i patientens omgivning som har samma utslag/ förändringar?
6. Har patienten varit utsatt/ exponerad för någonting farligt?
7. Använder patienten mediciner?
8. Har patienten ett yrke som innebär exponering inför toxiska/ giftiga substanser?
9. Har patienten nyligen varit utomlands?
10. Har patienten allergi sedan tidigare?
11. Har man försökt att behandla utslagen tidigare?

#Andra viktiga frågor att tänka på:
1. Är hudförändringarna symmetriskt utspridda mellan t.ex. höger och vänster kroppshalva?
2. Vart i kroppen har patienten mest symtom ifrån,t ex centralt i kroppen eller perifert?
3. Finns utslag på böj eller sträcksidorna av armar och ben?
4. Finns det förändringar på slemhinnor, t.ex. munnen, näsan eller könsorgan?
5. Mest uttalade symtom? på solexponerade områden som exempelvis ansiktet, handryggen osv.? Eller på icke sol exponerade kropps delar?

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar