Frågor och svar om sexuellt utnyttjande

1 Feb 2003, 16:55 502
Tjej, 0 år
Question


Hej!
Jag är en orolig mamma som har en son som är 20 år och som är tillsammans med en tjej på 14. Vi har pratat om att de inte får ha sex med varandra och han har sagt att de inte tänker ha det heller. Nu vet man ju att känslorna i den åldern kan vara väldigt starka och att det inte alltid är förståndet som styr. Vad skulle hända om de har sex med varandra
och att hon i värsta fall skulle bli gravid?
Det skulle kännas väldigt bra att få ett svar som man kan visa upp för dessa två så att det verkligen förstår hur allvarligt det här är och inte bara något som en orolig morsa hittat på.
Tack på förhand.

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Du har ju alldeles rätt i att känslorna ibland kan fara iväg med en, och det gäller ju faktiskt gammal som ung. Men i det här fallet kan det få konsekvenser för din son som kan ställa till det en del för honom. Det är i och för sig inte så vanligt att någon anmäler sex med underårig om det inte är frågan om våld, tvång eller någon annan form av utnyttjande, men däremot kan det ju vara så att den underåriges föräldrar eller annan närstående anmäler om det är så att dessa själva inte givit sitt godkännande (inte för att det upphäver lagen men sannolikheten för anmälan minskar). Vidare är det så att relationer, speciellt i unga år inte alltid varar, varför jag ofta får frågan om vad som händer ifall man har sex med underårig och sedan blir anmäld efter att man gjort slut. Själv tog du också upp en situation där händelsen skulle bli känd av andra, och det är tex om flickan ifråga blir gravid.

Mitt svar brukar vara att det alltid är den icke underåriges ansvar om han/hon har sex eller inte, och att risken för att bli åtalad är verklig, även om många inte tror att detta är något allvarligt i det så kallade frigjorde Sverige. Men lagen är tydlig i detta avseendet, och det är att om någon som är straffmyndig (dvs 15 eller äldre) har sex med en underårig (under 15 år)kan denne åtalas och fällas för sexuellt utnyttjande av underårig, om denne haft en rimlig chans att förstå att personen ifråga var underårig.
Vid åtal väger man även in åldersskillnaden mellan den underårige och den anmälde, vilket innebär att om den ena är 15 och den andre 14 anses det inte lika graverande som när den ena är 20 och den andre är 14. Så du har helt rätt i att det kan få allvarliga konsekvenser för din son om han har sex med sin flickvän innan hon fyllt 15, konsekvenser som i värsta fall kan följa honom en lång tid i livet. Och det är din son som är huvudansvarig i detta, då han aldrig kan försvara sig med att hon var med på det osv. Han vet att hon är underårig, och han själv är tillräckligt gammal för att förstå det hela, varför ansvaret helt vilar på honom i lagens ögon.

Nu finns det ju självklart andra skäl till varför din son inte bör ha sex med sin flickvän, för lagen finns ju inte där utan anledning, utan är till för att skydda barn. Jag har träffat många personer i mitt arbete som trott att dom vetat vad dom ville när dom var 13-14 år och kära, och därför haft sex. Senare har dom dock förstått att det finns andra saker än lust som spelar in, och det kan vara att man som 14-åring strävar efter att vara äldre än man faktiskt är, att man inte vill visa sig barnslig inför sin äldre kille, att man tror att alla andra i ens egen ålder haft sex, att man är rädd för att inte duga som flickvän om man inte har sex osv, osv. Det finns tusen och en skäl som kan väga in för en person i så unga år. Skäl som har väldigt lite med sex och lust i sig att göra. Självklart är det inte så att det är så för alla. Vissa har haft sex tidigt och sedan inte ångrat sig, och många som är över 15 år har också mindre hälsosamma motiv för att ha sex, så 15 års gränsen är ingen absolut gräns när det gäller mognad osv. Men någonstans måste man sätta gränsen rent lagligt för att åtminstone värna om att barn får vara barn i möjligaste mån, och i lagens ögon betraktas man därför som barn tills man är fyllda 15 och själv blir straffmyndig, därför använder även jag begreppet barn här.

Hoppas ni fått lite mer information att föra en diskussion kring. För det viktigaste i sådana här sammanhang är att föra ett samtal kring det hela. Som förälder kan man ju aldrig kontrollera sina barn liv och leverne, men däremot kan man påverka deras beslut genom samtal, vilket jag självfallet hoppas att du skall lyckas med.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar