Frågor och svar om dansare

17 Feb 2003, 12:15 273
Tjej, 0 år
Question


Hej! Jag undrar hur många gymnasieskolor med estetiska danslinjer det finns i Stockholm? Är det svårt att komma in? ( Jag är mest intreserad av klassisk balett) Tack på förhand!

Svar

Vad jag hittat så finns det tre friskolor och två "vanliga" gymnasier som har klassisk balett på schemat. Friskolorna heter Svenska balettskolan, Stockholms estetiska gymnasium och Kulturama fria gymnasium. De bägge andra är Södra Latin gymnasium och S:t Eriks gymnasium. Dessutom finns det några
skolor till som har dans, men inte lika mycket som de skolor jag sagt namnet på.

När det gäller intagningspoäng vet jag inte alls hur hög den brukar vara. Det tycker jag att du ska fråga din studie- och yrkesvägledare på skolan om hon/han kan hjälpa dig att ta reda på det. Men jag kan tänka mig att intagningspoängen är höga, eftersom intresset brukar vara stort. Man ska dessutom göra ett prov som bedöms av lärare på utbildningen. Detta prov görs bara av dem som sökt till utbildningen i första hand och räknas in i betygssumman. Din studie- och yrkesvägledare kan svara mer ingående på hur du ska göra när du söker till det program du helst vill gå. Hon/han kan också hjälpa
dig att ta reda på om du kan söka till en viss utbildning, med tanke på de avtal som finns kommuner emellan om var eleverna kan gå i gymnasiet. Är det en skola med riksintag kan inte hemkommunen säga nej, men är det en skola som inte har riksintag kan du bli nekad att gå utbildningen.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar