Frågor och svar om grundskolan

17 Feb 2003, 12:35 382
Kille, 0 år
Question


Hej. Jag undrar vad betygen baseras på? Är det bara på betygskriterierna? I hela högstadiet fick vi höra att betygen ska baseras på vad individen har för förutsättningar. Har en kompis som går i samma klass som mig och hon har tidshandikapp samt läs och skrivsvårigheter. Enligt våran rektor nu på gymnasiet ska hon bedömmas och ges betyg genom att jämföras med oss andra. Okej att hon valt att gå i en vanlig skola själv men är det inte så att hon då ska bedömmas efter egna förmågan om hon gör så gott hon kan?

Svar

Betygen i gymnasieskolan är målrelaterade, den enskilda individen ska uppnå vissa fastställda mål för att få ett visst betyg. Har nu din kompis de svårigheter som du skriver, ska hon kunna få hjälp. Vilken hjälp hon kan få beror på vilka resurser som finns på skolan. Det hon ska göra, om det inte redan är gjort, är att tala med sin klassföreståndare för att få råd om hur hon ska gå vidare för att få den hjälp och stöttning hon kan få utifrån skolans resurser.

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar