Frågor och svar om astigmatism/brytningsfel

19 Feb 2003, 21:46 217
Annat, 0 år
Question


Kan ni förklara vad "färgblindhet" är? Allt för många är okunniga om detta och ni har ingen sådan information på er sida.

Svar

Ordet "färgblindhet" används tyvärr lite slarvigt i svenska språket. När vi säger att någon är färgblind menar vi oftast att personen i fråga har svårigheter att skilja två färger ifrån varandra, exempelvis rött och grönt. I detta fallet är det inte frågan om någon färgblindhet utan en färgdefekt. Färgblind är du då allt du ser är monocromatiskt, dvs allt har en och samma färg, oftast nyanser av grått.Man ser svart/vit.
Att vi överhuvudtaget kan se färger beror på att i näthinnan finns det tre olika receptorer/nervceller som har förmågan att uppfatta och registrera våglängden på det ljus som träffar dem. De är alla känsliga för var sin del av det synliga ljuset (spektrat). Färger uppstår när receptorernas svar jämförs med varandra. Färgdefekter beror på att någon av receptorerna är "felaktigt inställd" vilket ger avvikande information till hjärnan. Till exempel om receptorerna som svarar för våglängder runt 530 nm(grönt) ger ett högre utslag än det verkliga kommer hjärnan inte att kunna skilja mellan grön och rött som har våglängder runt 550-570nm. För att överhuvudtaget kunna urskilja någon färg krävs att minst två typer av receptorerna fungerar som de skall. Hur signalerna blir till är mycket komplicerat och det går jag inte in på.
Om du vill veta "allt" om färgseendet finns det en riktigt bra bok i ämnet. Essentials of neural science and behavior. Skriven av bland andra Eric R. Kandel. Den tar upp det mesta om hjärnan och hur den fungerar.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar