Frågor och svar om nationella program

3 Mar 2003, 12:17 184
Tjej, 0 år
Question


Hur många poäng måste man minst ha för att få det klassat som gymnasiumkompetens

Svar

Det beror på vad du menar med gymnasiekompetens. Ett slutbetyg från gymnasiet ska innehålla alla de kurser som ingår i ett program, minst 2500 poäng. Eftersom IG är ett betyg, kan man ha ett slutbetyg som enbart innehåller IG. Har man ett streck i något ämne har man inget slutbetyg oavsett hur många poäng man har. För att vara behörig att söka till högskolan måste man ha ett slutbetyg samt att man måste vara G på minst 90% av de kurser som ingår i slutbetyget.

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar