Frågor och svar om kompis

13 Apr 2003, 11:07 369
Tjej, 0 år
Question


det är några som har trakasserat mig under en längre tid. Då menar jag MOBBNING! Jag vill nu hämnas.... kan jag få killen reglerad från min skola? vad händer om man anmäler? tacksam för svar

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det är lärarna och i sista hand rektorn som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas när det blir uppenbart att någon på skolan mobbar någon annan. Men lyckas dom inte få slut på mobbningen så kan man gå vidare och kontakta skolverket, och nuförtiden finns det även personer som dragit skolan inför domstol när dom inte tyckt att skolans personal agerat tillräckligt kraftfullt för att förhindra mobbningen. Självklart kan du också anmäla mobbaren till polisen, vilket innebär att dom får utreda om det finns något brottsligt i mobbarens beteende, sett ur lagens mening. Men en domstol dömer inte till avstängning, utan det är skolan som bestämmer om eleven skall stängas av eller inte.

Jag förstår mycket väl att du vill ha hämnd, för det är en grov kränkning att bli mobbad, varför tankar på hämnd blir ett sätt att hålla självkänslan uppe. Och det är i sig rätt att tänka att ingen skall få göra så här mot dig ostraffat, men egentligen tror jag att det är upprättelse vi alla söker när vi blivit kränkta, och inte hämnden i sig. För om en människa som beteer sig illa får en själv att bli lika elak tillbaka, har dom på ett sätt fått styra ens personlighet, och det är inte bra i längden för en själv. Att få upprättelse är därför en helt annan sak. Det handlar mer om att få bekräftelse på att någon burit sig illa åt mot en, dvs att andra ser och erkänner att man själv är utsatt och att personen som mobbar får klart för sig att det är han/hon som gör fel och inte man själv. En sådan upprättelse skiljer sig gentemot hämnden då man inte behöver sänka sig till samma låga nivå som mobbaren, utan kan behålla sin personlighet och känna sig stolt över att man själv inte började bete sig på samma sätt som den personen man avskyr.

Så självklart skall du låta det bli känt att du blir mobbad. Och om dina tankar på hämnd kan ge dig kraft att orka anmäla till lärare och rektor, eller till polisen om du skulle föredra det, så är dom positiva i den bemärkelsen. Men tänk sedan på vad jag sa, att hämnden är oftast mest ljuv i tanken. I verkligheten ger den oftast en bitter eftersmak, varför det är bättre att söka upprättelse än hämnd. Sedan hoppas jag att du tar kontakt med skolkurator eller kuratorn på närmaste Ungdommottagning så du själv kan få stöd och hjälp. För det är jobbigt att stå ensam i en sådan här process och samtidigt utgår jag från att din upplevelse av mobbningen är något som du också skulle behöva få hjälp att bearbeta och hantera, varför det är bra om du söker upp en kurator ur den aspekten också.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar