Frågor och svar om incest

7 Jun 2003, 11:53 517
Tjej, 0 år
Question


Vad är incest för något?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Med ordet incest menas när två personer som är nära släkt med varandra har sex. Det kan alltså betyda att två vuxna nära släktingar har sex med varandra. Men det mest vanliga är att man pratar om incest när en förälder har sex med sitt eget barn, eller när någon annan vuxen har sex med ett barn som personen är nära släkt med. I dom här fallen när det handlar om vuxna som förgriper sig på barn dom är nära släkt med, är det inte bara incest, utan det är också ett sexuellt övergrepp. Denna situation skiljer sig alltså mot när två vuxna begår incest med varandra. Då behöver inget sexuellt övergrepp förekomma.
Incest kan också förekomma mellan tex syskon och i det fallet är det också ett sexuellt övergrepp om någon av syskonen utnyttjar den andre och använder hot, våld, osv för att få sin vilja igenom, eller om åldersskillnaden är så stor att den ena är mycket svagare och utnyttjas av den äldre. Men är det två ungefär jämnåriga syskon och inget hot, våld eller annat utnyttjande förekommer så är det incest utan att vara ett sexuellt övergrepp.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar