Frågor och svar om tolk

9 Aug 2003, 17:39 345
Annat, 0 år
Question


Hej! Jag är en tjej på 17 och jag skulle vilja bli konferenstolk. Jag har gått om nian i en Fransk skola detta året, så jag pratar och skriver flytande Franska. Jag kan flytande Engelska eftersom jag varit mycket i Canada. Och jag kan Marockanska. Vart kan man lära sig sig klassisk Arabiska? Jag ska börja samhäll till hösten , inriktning språk. Hur lång är tolkutbildningen? och vad krävs för betyg? kan jag lika gärna läsa till tolk i Frankrike? vad är det för regler där? hur mycket tjänar en konferenstolk? jag skulle också vilja veta om man kanstudera andra året på gymnasiet utomlands? måste man sedan gå om det året då? Eller kan man börja 3:an? Min pappa bor i Frankrike men kan jag få stipendie eller statligt bidrag för att börja en international school i utlandet? finns det något man kan söka till om man vill studera ett gymnasieår utomlands? Min kompis kompis skickade in någonting och kom med bland de svenskar som fick studera i Kenya. Det är statligt. vad var det? Tack för en jättebra sida!

Svar

Hej! Jag kan inte svara på alla dina frågor men en del av dem ska jag besvara.

När det gäller din kompis kompis tycker jag att du ska fråga henne/honom hur det gick till. Det finns ganska många utbytesprogram för gymnasie-elever så jag kan inte svara på precis vilket han/hon vände sig till.

När det gäller arabiska ska du kolla med det gymnasie som du ska börja, de kanske erbjuder kurser i arabiska! Du kan också kolla med KomVux i din kommun eller något av studieförbunden. Arabiska ges också på en del universitet/högskolor. Allt detta hänger ju på i vilken kommun du bor och vilket utbud som finns.

När det gäller konferenstolkutbildning ges den vid Stockholms universitet. Det är en utbildning som är på 40 poäng = ett läsår. Behörighetskraven är att man ska ha läst minst 120 poäng (= 3år) på universitet/högskola, varav 60 poäng i ett ämne, att man behärskar sitt modersmål till fullo samt att man behärskar minst två andra språk flytande. Man får också avlägga ett antagningsprov.

När det gäller lön för en konferenstolk har jag inte hittat någon uppgift om det, men jag kan tänka mig att det är individuell lönesättning. Behovet av konferenstolkar är stort med tanke på EU.

När det gäller utbildning till tolk i Frankrike, eller annat land, kan jag inte svara på det. Jag kan inget om utbildningar i andra länder. Det du kan göra är att gå in på någon fransk utbildningshemsida och försöka leta information den vägen.

Man kan alltid göra studieuppehåll. Det som händer är att du "sparar" din utbildning och går färdig den när du kommer hem igen. Du kan inte ersätta ett utländskt studieår med ett svenskt eftersom utbildningarna är så olika varandra och ej ger samma behörighet eller examen. Däremot kan du självklart använda dina språkkunskaper för att tenta av en språkkurs som ingår i gymnasieutbildningen. Hur du kan göra det ska du tala med din
språklärare och studie- och yrkesvägledare om.

Stipendier är något du själv söker för utbildningar både inom och utom landet. Om du nu blir utbytesstudent gäller vissa regler och som universitets/högskolestudent andra regler. Kolla detta med den organisation som du tänker söka utbildning genom. Det finns flera olika arrangörer vad gäller utbytesår och liknande. Går man en universitet/högskoleutbildning har man studiemedel.

Många av dina frågor och funderingar tycker jag att du ska ta upp med din studie- och yrkesvägledare. Det känns alltid bra att få tala om sina funderingar och att studie- och yrkesvägledaren kan komma med svar och följdfrågor.

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar