Frågor och svar om lärare

4 Oct 2000, 00:00 509
Annat, 0 år
Question


Min lärare/föreläsare ignorerar mig!

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Förutom att prata om det med kompis eller annan vuxen kan man ställa sig följande frågor: Varför är det så viktigt att just den här läraren inte får ignorera mig? Är det lika viktigt med alla andra lärare också? Svaret på dom frågorna borde ge en liten fingervisning om på vilket plan problemet ligger. Antingen gäller det bara just den här läraren och ingen annan någonsin, eller också händer samma sak med andra lärare kanske nu, kanske för något år sedan. Ifall det bara gäller den här läraren och ingen annan, har du själv sannolikt inget att göra med saken, förutsatt att du inte glömt något som hänt er två emellan någon gång tidigare. Försök att med kompis eller annans stöd ta upp det direkt med läraren.

Ibland kan det vara lättare att skriva brev eller maila istället för att snacka direkt. Om det visar sig att du som svar på frågorna jag skrev längre upp, kommer fram till att det gäller, eller har gällt fler lärare, kan jag tänka mig att det finns något hos dig som är lite känsligt just för sådana här situationer, vilket inte alls är något fel hos dig. Men eftersom du lider av det tycker jag att du skulle behöva fundera lite mer kring just den här känsligheten, så du längre fram mer kan välja själv om du vill bry dig eller inte. Ett sätt är att fundera på hela situationen, det vill säga att du föreställer dig en klass med en lärare och exempelvis tjugo elever. Vi säger att man har läraren åtta timmar i veckan. Under åtta timmar per vecka ska läraren fördela sin uppmärksamhet på tjugo ungdomar, samtidigt som hon/han ska genomföra det som står i läroplanen. Tänk dig nu att det finns tre stökiga elever som läraren måste ägna extra uppmärksamhet för att få det skapligt lugnt i klassen. Tänk dig vidare att det finns två stycken i klassen som har svårt att hänga med i studietakten av en eller annan anledning. Det blir tillsammans fem personer som behöver extra uppmärksamhet under dessa åtta timmar per vecka. Hur mycket tid kan det tänkas bli över till de övriga femton i klassen? Inte så mycket skulle jag vilja säga. Visst kan det tyckas orättvist att speciellt de tre bråkstakarna får så mycket uppmärksamhet, men tänk dig vad som skulle hända ifall de tre ungdomarna fick hålla på så mycket de ville… Vad jag menar med detta resonemang är att en känsla av att vara ignorerad absolut kan vara riktig, men att man MÅSTE tänka på att det finns andra perspektiv på det här med att lärare ignorerar en gång på gång, än att det skulle vara fel på en själv.

Avslutningsvis vill jag säga att det inte heller är något fel på dig även om det här drabbat dig med flera lärare, utan så här fungerar vi människor vare sig vi vill eller inte. Alla har vi saker om vi skulle vara riktigt ärliga mot varandra, som till exempel att vara känslig för att lärare ignorerar en. Därför får man ta till andra perspektiv (jag har ju bara tagit upp ett enda här) för att försöka resonera sig förbi dom här jobbiga känslorna.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar