Frågor och svar om incest

25 Sep 2003, 20:46 827
Tjej, 0 år
Question


jag är 19 år och får obehagskänslor när jag ska ha sex. när det närmar sig blir jag motvillig, och vill dra mig undan. men samtidigt känner jag mig helt hjälplös, och får ångest. jag kan inte alls njuta av min sexualitet, eller av min partners. flera gånger har vi frågat oss om jag har blivigt utsatt för övergrepp under min barndom. jag har alls inga minnen av detta, men någonting står inte rätt till. vad ska jag göra? hur kan jag komma över detta?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Många i din situation försöker leta i sitt minne efter någon händelse som kan ha skapat obehagskänslorna, och då sexuella övergrepp ofta är ett diskussionsämne idag så är det en hel del som försöker hitta en förklaring i ett övergrepp fastän minnena inte finns där. Det är förvisso en tänkbar förklaring, men det är inte den vanligaste förklaringen, varför jag tycker att du och andra i din situation i första hand ska fundera över andra orsaker än just övergrepp. Det är nämligen så att det inte alls behöver vara så dramatiska saker som skapar den här typen av känslor du beskriver. Det kan räcka med att man kanske inte är van vid kroppskontakt. Man kan tex ha växt upp i en familj där man inte kramas så mycket, varför man kan känna sig både främmande och olustig inför sexuell beröring. Det kan vidare handla om att man genom olika erfarenheter i skolan, i hemmet och på fritiden dragit olika slutsatser om sig själv som person, tex att man inte är attraktiv, att man inte är värd något, osv, osv, vilket i sig har blivit en del av ens personlighet och därför också spelar in när man tex ska ha sex. En person som tex inte tycker om sig själv och inte anser att han/hon är värd någon lycka kan ha väldigt svårt att tillåta sig att njuta av sin sexualitet. Man kan också tex ha upplevelser av att ha blivit sårad i nära relationer, varför sex känns hotfullt då det i mångt och mycket innebär att komma en annan människa väldigt nära, och samtidigt låta den människan komma nära en själv. Ytterligare en förklaring kan vara att man helt enkelt inte är van vid att vara så intim med en annan person och kanske har man stött på personer i sitt liv, eller haft föräldrar som inte varit så öppna kring sex, varför man kanske har fått en känsla av att sex är något både pinsamt och skamligt, vilket självklart kan göra att man känner ångest när man försöker ha sex med någon.

Nu har jag räknat upp ett antal förklaringar som inte har ett dugg med övergrepp att göra. Min huvudsakliga avsikt har inte varit att hitta den förklaringen som stämmer för dig, för det är svårt för mig att göra utan att ha pratat med dig under en längre tid, utan min avsikt har mer varit att visa dig att det finns en hel mängd vardagliga händelser och erfarenheter som kan ge upphov till den typen av känslor du beskriver, varför övergrepp inte bör vara det första man försöker förklara det med när det inte finns några minnen av något sådant. Och som svar på din fråga om hur man kommer över den här typen av känslor, så finns det olika sätt. Men mitt råd är att du söker en samtalskontakt för att just få hjälp med att komma fram till vad som ligger till grund för det hela, för då brukar också svaret på hur man kommer över det uppenbara sig. Så, vänd dig till närmaste Ungdomsmottagning, eller gå in på www.rfsu.se och titta under länken "RFSU-kliniken". Om du bor i närheten av deras mottagningar så är du välkommen att söka dit, annars kan du kontakta dom och höra ifall dom kan ge dig tips på en bra samtalsterapeut i din närhet.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar