Frågor och svar om krav

30 Oct 2003, 20:01 227
Tjej, 0 år
Question


Jag går i nian nu och det är snart dags att välja gymnasielinje. Alla i min familj har gått naturvetenskap och de har höga krav på mig. Jag har sagt att jag funderar på att gå Media, då jag är väldigt intresserad av design etc, men då sa mina föräldrar att det bara är bortkastat. Jag har nämligen bra betyg. Jag verkar bara få välja mellan samhälle och naturvetenskap för dem och jag är inte intresserad av att gå någon av de linjerna! Vad ska jag göra?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Föräldrars krav och förväntningar kan vara svåra att hantera, speciellt när man är i din ålder, eftersom man står lite mitt emellan vuxen och barn, vilket gör det svårt för både föräldrarna och dig själv att hantera situationer när ni tycker väldigt olika. För visst kan det vara så att föräldrar som ändå har erfarenhet av det här med yrkesval och vilka konsekvenser olika val kan få, kan ha mycket att bidra med när man skall välja gymnasielinriktning, men därmed inte sagt att det är självklart att man helt ska följa deras råd. Det är ju nämligen också viktigt att det funkar för dig, för hur vettigt ett visst val än kan vara, så kan det hända att det inte funkar ändå om man inte själv känner att det är just detta man vill. Och är man inte motiverad så blir skolarbetet självklart lidande och man går eventuellt ut med sämre betyg än vad man annars skulle ha gjort, förutom att man kan få det jobbigt rent psykiskt ifall man vantrivs och känner att man hamnat fel. Dessutom så är det ju viktigt att den som skall gå i skolan själv får en chans att välja yrkesbana då det ändå är han/hon som ska leva med det valet sedan. Det är ju inte föräldrarna som skall utbilda sig och bygga sig ett liv och en yrkesidentitet.

Så, summan av mitt resonemang går alltså ut på att det bästa är ifall du kan beakta deras råd och verkligen sätta dig in i deras synsätt och vilka skäl dom har till att vilja att du ska välja ett visst program. Men det är lika viktigt att dom försöka sätta sig in i dina tankar om det hela och vänder och vrider på dina argument för och emot olika program. För det är enda sättet att nå fram till en lösning utan att det blir en konflikt där någon måste ge sig mot sin vilja. För det vore mindre lyckat då det självklart inte är bra för dig att gå ett program som du inte själv vill gå på, samtidigt som det blir jobbigt för både dig och dina föräldrar ifall dom är väldigt missnöjda med ditt val (dvs om du väljer helt emot deras vilja och utan att ni nått ett samförstånd).

Enda sättet att nå en sådan här lösning är att ni sätter igång och pratar med varandra. Gå till dom och säg att ni behöver sitta ner i lugn och ro och prata om det här. Och börja sedan med att förklara att det är viktigt för dig att ni hittar en lösning som både du och dom kan vara nöjda med och att du därför vill att dom berättar och motiverar varför dom vill att du ska välja vissa program. Be dom sedan att lyssna på när du lägger fram dina önskemål, tankar och argument för att välja det/dom program som du i dagsläget funderar på.
När ni gjort det och alla lyssnat på båda sidor kan ni gott ta fram papper och penna och skriva ner dom program som är aktuella. Försök sedan tillsamman lista tex 5 plus och minus på respektive program. När ni gjort klart det kan ni titta på alla plus och försöka gradera dom. Om 10 poäng är högsta poäng så betyder det att ni sätter en tia på det/dom plusargumenten som betyder allra mest. Sätt sedan poäng på alla plusargumenten utifrån hur viktiga ni tycker att dom är. Diskutera tills ni är överens om vilket poäng ni skall sätta.
Gör sedan likadant på minusargumenten. Det betyder att det minusargument som känns som det största minuset får en tiopoängare, men tiopoängare i det här fallet betyder alltså minus tio. Och sedan får dom andra lite mindre viktiga minusargumenten mindre minuspoäng. Se även här till att ni är överens om vilken poäng ni skall sätta.
När ni är klara har ni alltså fem stycken plusargument som har fått olika mycket pluspoäng, och fem stycken minusargument som fått olika mycket minuspoäng. Räkna ihop alla plusargumentens poäng och dra av alla minusargumentens poäng så får du en slutsumma på varje program.
Nu menar inte jag att du självklart skall välja det program som har den högsta slutpoängen, men dom olika poängtalen kan vara en god hjälp för att du skall kunna göra ditt val, och dessutom är den här metoden ett bra sätt att få igång en bra diskussion med sina föräldrar kring den här typen av frågor.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar