Frågor och svar om olika former av sex

1 Jan 2004, 12:42 307
Annat, 0 år
Question


Jag undrar hur det egentligen ligger till med porr tittandet?
Har hört många killar som tror att det är väldigt få tjejer som tittar, men när man pratar med andra tjejer så är detta ett tabubelagt ämne.
Kan det vara så enkelt att det egentlgigen är ungefär lika många tjejer och killar som tittar på det bara det att det är "tabu" för tjejer att prata om det?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Jag har faktiskt inte hittat någon undersökning om detta med tjejers och killars porrtittande varför jag inte har några siffor på det. Men mina efarenheter stämmer någorlunda med dina egna och innebär att det är fler tjejer än vad man vanligtvis tror som tittar på porr och att det inte pratas lika mycket om det då det är mer tabu bland tjejer än bland killar. Men att det skulle vara lika många tjejer som killar stämmer inte med mina erfarenheter, då det ändå ter sig vara vanligare bland killar. Något som också enligt min erfarenhet verkar skilja är det mer regelbundna tittandet, där killar verkar vara överrepresenterade. Tjejer verkar enligt min erfarenhet titta mer sporadiskt emedan killarnas porrtittande är mer frekvent och dessutom verkar hålla i sig längre upp i åldrarna i högre omfattning än bland tjejerna.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar